Netkent Üniversitesi

Akademik Kadro

Dr. Ayşegül Akdemir


  • Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Almanya Augsburg Üniversitesi
  • Doktora: Essex Üniversitesi

Biyografi

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezunudur. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ortak bursunu alarak Almanya Augsburg Üniversitesi’nde Çatışma Araştırmaları alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora derecesini 2016 yılında Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden aldı. Çeşitli üniversitelerde sosyolojiye giriş, araştırma yöntemleri, klasik sosyoloji kuramları, uluslararası göç ve din sosyolojisi gibi konularda dersler veren Dr. Akdemir’in kimlik, ulusötesi göç, toplumsal cinsiyet ve duygusal emek konularında ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda makaleleri bulunmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir.