Prof. Dr. Bekir Kayacan


  • Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: State University of New York
  • Doktora: İstanbul Üniversitesi
Biyografi

Prof. Dr. Bekir Kayacan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında 2015 yılından beri öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hâlihazırda İngilizce İktisat Programında Economic Growth (İktisadi Büyüme), Economic Development (İktisadi Kalkınma) ve International Economics (Uluslararası İktisat) derslerini lisans seviyesinde ve Scientific Research Methods and Ethics (Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik)) ve Input-Output Economics (Girdi-Çıktı Ekonomisi) derslerini de doktora seviyesinde vermektedir. Şu anki görevinden önce Bekir Kayacan Düzce Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dallarında uzun süre öğretim elemanı olarak görev yapmıştır. Kendisinin orman mühendisliği (İstanbul Üniversitesi) ve iktisat (Anadolu Üniversitesi) alanlarında lisans, ormancılık ekonomisi (State University of New York) alanında yüksek lisans ve ormancılık ekonomisi alanında (İstanbul Üniversitesi) doktora dereceleri bulunmaktadır. Çok sayıda yurtiçi (BAP, TÜBİTAK ve Bakanlıklar) ve yurtdışı (UNDP, COST, Horizon2020) araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış olan Bekir Kayacan aynı zamanda TÜBİTAK ARDEB’de 3 yıl proje değerlendire moderatörlüğü de yapmıştır. Bu arada 2016 yılından beri İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisinin koordinatörlüğünü de yürütmektedir. 2011-2013 yılları arasında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna bağlı “ Joint ECE/FAO Forestry and Timber Section” Yönetim Kurulu (The Bureau) başkan yardımcılığını Türkiye’yi temsilen yapmıştır. Bu süreçte, Rio+20’deki Bakanlar düzeyinde toplantı da dahil olmak üzere çeşitli uluslararası iş birliği ve eylem toplantılarının yönetimini üstlenmiştir. Kalkınma Planları hazırlık sürecinde muhtelif sektörlere ilişkin Özel İhtisas Komisyon’larında da bulunmuş olan Bekir Kayacan’ın akademik çalışma ve ilgi alanları esasta sürdürülebilir kalkınma bağlamında yenilenebilir doğal kaynaklar, enerji, çevre ve ulaştırma sektörlerine ilişkindir. Doktora tezi ve sonrasında özellikle ulusal ve bölgesel ekonomik etki analizi bağlamında girdi-çıktı analizi temelli çalışmaları ve danışmanlıkları olmuştur.