Dr. Burçak VATANSEVER


  • Lisans: Bilgi Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
  • Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi
Biyografi

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri Nazlı Temoçin, Özel Bir Havayolu Şirketinde İşveren Markası Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi (2018-2019 Güz akademik yılı) Yayınlar Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Taşkıran, E., C. Çetin, T. Demiralay, B. Aksu, M.E. Okur, B. Vatansever and H. N. Keleş, (2017). A Research on Values Possessed By University Students. Research Journal of Business and Management (RJBM), V.4, Iss.2 Aslan, Hakan; Vatansever, Burcak. Efficiency of Knowledge Inflow Structures: The Mediation Effect of Task Environment Analysis. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 2018, 7.4: 30-43. Vatansever Durmaz İ.B., Performans Yönetim Sistemine İlişkin Çalışan Tutumlarının Örgüte Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: Yükseköğretimde Bir Araştırma. Social Sciences Studies Journal. Vol:4, Issue:27 & December 2018 Vatansever Durmaz, İsmet Burçak. Havayolu Yolcu Taşımacılığı Sektöründe Algılanan Stres Ve İşle Bütünleşme Arasındaki İlişkinin İşten Ayrılma Kararına Etkisi. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. İKSAD, 3.1: 59-69. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Vatansever Durmaz İ.B., Bayarçelik E. B. Examining The Relationship Between Leadership Support and Work Family Conflict in Banking Sector, International Symposium On Contemporary Education And Social Sciences, 22 - 25 Kasım/November 2018 Antalya Türkiye ISBN: 978-605-68886-2-5 Vatansever Durmaz İ. B. Havayolu Yolcu Taşımacılığı Sektöründe Algılanan Stres ve İşle Bütünleşme Arasındaki İlişkinin İşten Ayrılma Kararına Etkisi. V. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 13-15 Aralık 2018 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Aslan, H., Vatansever Durmaz B., Digital Tansformation vs. Personal Transformation, Management And Organization: New Approaches (2019)., Editör: Yasin Çakırel, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4503554) Baltacı R., Vatansever Durmaz B., Çetin C. (2019) Servant Leadership; , Management And Organization: New Approaches (2019)., Editör: Yasin Çakırel, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4503554) Dede E., Vatansever Durmaz B., Çetin C. (2019) Responsible Leadership, Management And Organization: New Approaches (2019)., Editör: Yasin Çakırel, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4503554) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Karalar, Serol; Çetin, Canan; Vatansever, Burçak. (2017). Analyzıng Generatıon Y Unıversıty Students' Perceptıons Of Ethıcal Behavıour. Kafkas University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal; Kars Vol. 8, Iss. 16 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Ünler Ela, Çalışkan Sibel, Vatansever Durmaz Burçak. 2015. Ses Veriyorum Ama Güvende Miyim? Yönetici Tutumunun Çalışan Sesine Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı Diğer yayınlar Cebeci Perker B.,Vatansever Durmaz B., Aslan H. 2019. İş Modeli İnovasyonu ve Goda Sektörü Üzerine bir İnceleme. Teknoloji İnovasyon ve Girişimcilik (2019) Editör: Prof. Dr. Sefer Şener (Bilimsel Kitap) İdari Görevler - Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreteri (2012-…….) - Bahçeşehir Üniversitesi Kurtköy MBA Program Koordinatörlüğü (2016-……) - Bahçeşehir Üniversitesi Bakırköy MBA Program Koordinatörlüğü (2017-……) Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI "Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik İçin Reformlar" Bilim ve Danışma Kurulu üyeliği DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI "Entelektüel Ekonomi ve Yenilikçi Girişimcilik İçin Reformlar" Bilim ve Danışma Kurulu üyeliği