Prof. Dr. Ekrem Ali Akartürk


  • Lisans: İstanbul Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi
  • Doktora: İstanbul Üniversitesi
Biyografi

Prof. Dr. AKARTÜRK, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1991 yılında başarıyla mezun oldu. 1992 yılında avukatlık stajını tamamlayarak, İstanbul Barosu’na kaydoldu. Bu dönmede yaptığı çalışmalarla 1992’de “İnsan Hakları İnceleme Ödülü”nü (Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı), 1993’te ise “Tahir Taner Ödülü”nü (Prof Tahir Taner Vakfı) almaya hak kazandı. 1993’te vatani görevini yerine getirdikten sonra bir yıl süreyle Almanya’da dil öğrenimi gördü. 1995 yılında yurda dönerek, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşama adım attı. 1995-97 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Öğrenimi gördü. “1995 Anayasa Değişiklikleri Işığında Memurların Sendikal Hakları” tez çalışması ile yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1997-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilimdalı’nda doktora öğrenimi gördü. “Avrupa Hukukuna Uyum Süreci Açısından 1982 Anayasası’nda Siyasal Parti Yasakları”adlı doktora tezi ile “Kamu Hukuku Doktoru” ünvanı kazandı. 2002 yılında yrd.doç. kadrosu ile Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne anayasa hukuku öğretim üyesi olarak atandı. Aynı yıl Yükseköğretim Kurulu’nun bir yıllık araştırma bursunu kazanarak, Fransız siyasal partileri hukuku alanında çalışmalar yapmak amacıyla Fransa’ya gitti. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ederek, akademik yaşamına ara verdi. Bu süreçte özel bir şirkette hukuk danışmanlığı yaptı. 2008 yılında tekrar akademik yaşama dönerek, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne anayasa hukuku öğretim üyesi olarak atandı. 2011 yılında “Parlamenter Rejim Uygulamaları ve Parti Sistemleri” adlı çalışması ile anayasa hukuku doçenti”, 2017 yılında “Oy Hakkının Anayasal İlkeleri” başlıklı takdim tezi ile de anayasa hukuku profesörü oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Akartürk, halen Yeditepe Ünv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi olarak, Anayasa Hukuku ve İdare hukuku dersleri vermektedir.