Doç. Dr. Nihan Katırcı


  • Lisans: YTÜ
  • Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
  • Doktora: Boğaziçi Üniversitesi
Biyografi

Nihan Katırcı Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden lisans derecesini aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek Enerji Fiziği ve Kozmoloji alanlarında doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nden aldı ve akabinde Kuramsal, Gözlemsel Kozmoloji ve Gravitasyon Kuramları alanlarında doktora sonrası araştırmalarına Boğaziçi Üniversitesi'nde devam etti. 2016'dan bu yana ise çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nde yürütmektedir. ISI-SCI (Science Citation Index) tarafından taranan yüksek etki faktörlü uluslararası dergilerde 20 yayını bulunmakta ve bu dergilerde hakemlik yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucu üyesi ve Türk Astronomi Derneği üyesidir. Değerlendirme aşaması süren “Networking Efforts in Physics Research and Education: Transference Innovation and Transversal Initiatives” isimli sosyolog, filozof, eğitim ve kitle iletişim uzmanlarının, bilişsel bilim, fizik ve matematik alanlarında bilim insanlarının katılımı ile sunulan multi-disipliner bir COST Aksiyonunun (European Cooperation in Science and Technology - COST Association) önericilerinden biridir.