Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu


  • Lisans: Marmara Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: Lefke Avrupa Üniversitesi
  • Doktora: Yakın Doğu Üniversitesi
Biyografi

Lise eğitimini Türk Maarif Kolejinde, lisans eğitimini İşletme Yönetimi alanında Marmara Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini MBA alanında Lefke Avrupa Üniversitesi’nde, doktorasını Eğitim Yönetimi alanında Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlamıştır. KKTC Sayıştay Başkanlığı’nda yirmi yıl denetçi olarak görev yapan Dr. Oya Ertuğruloğlu, çeşitli kamu organlarının denetimini yaparak, mali konularda raporlar düzenlemiştir. Emekli olduktan sonra akademik hayata geçmiş ve çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışmış, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1999-2003, 2016-2018 yılları itibarıyla KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın derneği olan DİMED’in (Dışişleri Mensupları ve Eşleri Derneği) başkanlığını aktif olarak yürütmüştür. Akademik çalışmalarını yönetim, yöneticilik ve liderlik alanlarında yapmıştır. Aynı zamanda, eğitimin önemini vurgulayan makaleleri ile özel eğitim ve etik (meslek etiği) alanlarında akademik çalışmaları bulunmaktadır.