Netkent Üniversitesi

Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Hemen Başvurun

Hakkında

Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği programı Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinden oluşur.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde bilişim teknolojileri, bilgisayar bilimi ve mimarisi, tasarım ve algoritma analizi, programlama dilleri gibi Bilgisayar bilimi ve mühendisliği ana alanları üzerinde durulmaktadır. Bu bölümden mezun olanların olasılık kuramı ve istatistik, temel mühendislik bilimleri, matematiğin bu mühendislik alanındaki uygulamaları, karmaşık elektronik cihazların tasarımı ve analizi için gerekli mühendislik bilimleri, yazılım ve bu yazılımların işletilmesi için gerekli donanım bileşenleri ile teorik bilgisayar bilimleri konularında nitelikli yeterliliğe sahip olmaları hedeflenmektedir.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde ise bilginin elde edilmesi, saklanması, iletilmesi, modellenmesi, işlenmesi, ve kullanımına ait temel ve ileri kuramlar ile bunların uygulamaları üzerinde durulmaktadır. Bu bölümden mezun olanların bilişim sistemleri alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, yetkin, üretici, bilimsel üretim gücüne sahip, bilim ve deneyi esas kabul eden, katılımcı, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, kendi kendine öğrenebilen ve hayat boyu öğrenme düşüncesine sahip, sorumluluk alabilen, uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürebilen, etik kurallara uyan ve uzmanlık alanlarında nitelikli yeterliliğe sahip olmaları hedeflenmektedir

I.DÖNEM

   

 

DERS KODU

DERS ADI

 

AKTS

LNG101

İngilizce I

 

3

GEN101

Doğa, Bilim, İnsan I

 

3

GEN111

Toplum, Bilim, İnsan I

 

3

GEN121

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Türkiye'de Toplumsal Değişim I)

 

3

GEN131

Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I)    

 

3

ENG101

Matematik I

 

5

ENG111

Fizik I

 

5

ENG121

Programlamaya Giriş

 

5

 

   

30

 

   

 

II. DÖNEM

   

 

DERS KODU

DERS ADI

 

AKTS

LNG102

İngilizce II

 

3

GEN102

Doğa, Bilim, İnsan II

 

3

GEN112

Toplum, Bilim, İnsan II

 

3

GEN122

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Türkiye'de Toplumsal Değişim II)

 

3

GEN132

Türk Dili II  (Edebiyat, Toplum, İnsan II)

 

3

ENG102

Matematik II

 

5

ENG112

Fizik II

 

5

ENG122

Veri Yapıları

 

5

 

   

30

 

   

 

III. DÖNEM

   

 

DERS KODU

DERS ADI

 

AKTS

LNG201

İngilizce III

 

3

ENG201

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliğine Giriş

 

5

ENG211

Mühendislik Ekonomisi

 

3

ENG221

Diferensiyel Denklemler

 

5

ENG231

Olasılık ve İstatistik

 

5

ENG241

Veri Yapıları ve Algoritmalar (C++)

 

5

ENG251

Bilgisayar Ağlarına Giriş

 

4

 

   

 

 

   

30

 

   

 

IV. DÖNEM

   

 

DERS KODU

DERS ADI

 

AKTS

LNG202

İngilizce IV

 

3

ENG202

Ayrık Matematik

 

5

ENG212

Mühendisler için Sayısal Yöntemler

 

5

ENG222

Nesne Yönelimli Programlama - 1

 

5

ENG232

Algoritma Tasarımı ve Analiz           

 

5

ENG242

Mühendisler için Temel Hukuk

 

3

ENG252

Bilgi Sistemlerinde Etik ve Sosyal Kavramlar

 

4

 

   

 

 

   

30

 

   

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

V. DÖNEM

     

DERS KODU

DERS ADI

 

AKTS

LNG301

İngilizce V

 

3

ENG301

Nesne Yönelimli Programlama - 2

 

5

ENG311

Elektronik Devreler

 

5

ENG321

Web Programlama -1

 

4

ENG331

Veritabanı Sistemleri

 

5

ENG341

Bilgisayar Mimarisi

 

4

ENG361

Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi

 

4

 

   

 

 

   

30

 

   

 

VI. DÖNEM

   

 

DERS KODU

DERS ADI

 

AKTS

LNG302

İngilizce VI

 

3

ENG302

İşletim Sistemleri - 1

 

4

ENG322

Web Programlama - 2

 

4

ENG312

Sinyaller ve Sistemler

 

4

ENG332

LİNEER CEBİR

 

5

ENG342

Algoritma Analizi

 

5

ENG362

Dijital Sistem Tasarımı

 

5

 

   

 

 

   

30

 

   

 

VII. DÖNEM

   

 

DERS KODU

DERS ADI

 

AKTS

LNG401

İngilizce VII

 

3

ENG461

İşletim Sistemleri - 2

 

4

ENG421

Gömülü Sistem Programlama - 1

 

5

ENG431

Mobil Uygulama Geliştirme - 1

 

4

ENG441

Bilişimde Güvenlik - 1

 

4

ENG451

Mühendislik Sistemlerinde Proje Yönetimi

 

5

ENG471

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

 

5

 

   

 

 

   

30

 

   

 

VIII. DÖNEM

   

 

DERS KODU

DERS ADI

 

AKTS

LNG402

İngilizce VIII

 

3

ENG422

Gömülü Sistem Programlama - 2

 

5

ENG432

Mobil Uygulama Geliştirme - 2

 

4

ENG442

Bilişimde Güvenlik - 2

 

4

ENG472

Bilgi Çıkarımı ve Veri Madenciliğine Giriş

 

4

ENG482

Robotik

 

5

ENG438

Bitirme Projesi

   

 

 

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

V. DÖNEM

 

 

DERS KODU

DERS ADI

AKTS

LNG301

İngilizce V

3

ENG301

Nesne Yönelimli Programlama - 2

5

ENG311

Elektronik Devreler

5

ENG321

Web Programlama -1

4

ENG331

Veritabanı Sistemleri

5

ENG341

Bilgisayar Mimarisi

4

ENG351

Haberleşme Sistemleri

4

 

 

 

 

 

30

 

 

 

VI. DÖNEM

 

 

DERS KODU

DERS ADI

AKTS

LNG302

İngilizce VI

3

ENG302

İşletim Sistemleri - 1

4

ENG322

Web Programlama - 2

4

ENG312

Sinyaller ve Sistemler

4

ENG332

LİNEER CEBİR

5

ENG342

Algoritma Analizi

5

ENG352

Sosyal Medya ve Web Analizi

5

 

 

 

 

 

30

 

 

 

VII. DÖNEM

 

 

DERS KODU

DERS ADI

AKTS

LNG401

İngilizce VII

3

ENG401

Adli Bilişim

5

ENG411

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

4

ENG421

Gömülü Sistem Programlama - 1

5

ENG431

Mobil Uygulama Geliştirme - 1

4

ENG441

Bilişimde Güvenlik - 1

4

ENG451

Mühendislik Sistemlerinde Proje Yönetimi

5

 

 

 

 

 

30

 

 

 

VIII. DÖNEM

 

 

DERS KODU

DERS ADI

AKTS

LNG402

İngilizce VIII

3

ENG412

Endüstriyel İletişim Sistemleri

5

ENG462

E-Ticaret Sistemleri

4

ENG442

Bilişimde Güvenlik - 2

4

ENG472

Bilgi Çıkarımı ve Veri Madenciliğine Giriş

4

ENG452

Sinyal ve İmge işleme

5

ENG428

Bitirme Projesi

5

 

 

30

 

Ders İçerikleri

1    MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ORTAK DERSLERİ

 

1.1       LNG101 İngilizce I

AKS: 3

Bu dersinin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanısıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 80-100 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir.Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerektimektedir.

1.2       GEN101 Doğa, Bilim, İnsan I

AKS: 3

Bu derste  bilim insanı olmanın gerekleri, bilimin tanımı, Araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bir araştırma yapmak için hangi evrelerin gerekli olduğu üzerinde durulacaktır. Daha sonra biyoloji biliminin tanımı, temel kavramları, atom ve biyolojik moleküller, enerji ve biyolojik tepkimelerin esası, hücre, DNA, RNA ve protein sentezleri, genetic, biyoçeşitlilik, evrim, İmmunoloji ve sinir bilim temel konuları ele alınacaktır.

1.3       GEN111 Toplum, Bilim, İnsan I

AKS: 3

Bu ders öğrencilere toplumsal bilimin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesini sunmayı amaçlamaktadır. Derste sosyolojik düşünce olgusu, araştırma yöntemleri, Marx-Weber-Durkheim gibi düşünürlerin temel fikirleri, sosyalleşme, gündelik hayatta sosyal etkileşim, suç sosyolojisi, toplumsal tabakalaşma ve sosyal sınıflar, ırk ve etnisite kavramları, aile sosyolojisi, nüfus ve göç hareketleri, çalışma sosyolojisi gibi temel araştırma konuları ele alınacaktır. Türkiye’den ve dünyadan örneklerle desteklenecek kavramsal okumalar ile öğrencilerin soyut düşünceyi güncel vakalar üzerinden incelemesi beklenecektir.

1.4       GEN121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Türkiye'de Toplumsal Değişim I)

AKS: 3

Bu derste Osmanlı İmparatorluğu reform hareketleri detaylıca incelenecek, bu hareketler üzerinde Batı’nın etkisi tartışılacaktır. Yeni Osmanlılar, Jön Türkler, İttihat ve Terakki ve Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan dönem detaylıca incelenecektir.

1.5       GEN131 Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I)

AKS: 3

Bu derste, Türkçenin dünya dilleri içindeki yeri, ait olduğu dil grubu ve Türkçenin güncel sorunları üzerinde durulacaktır. Türkçenin temel kurallarından hareketle kendini yazılı olarak ifade edebilme becerisinin kazandırılması amaçlanacaktır. Ele alınacak temel konular şunlardır: Türkçenin tarihi ve temel kuralları, yazma becerisi, kompozisyon bilgileri, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.

1.6       ENG101 Matematik I

AKS: 5

Sayılar; Kompleks Sayılar, Fonksiyonlar: Tanımı, türleri, özel tanımlı fonksiyonlar; Trigonometri, Hiperbolik Fonksiyonlar, Limit; Süreklilik; Türev; Maksimum Ve Minimum Problemleri; Grafik Çizimleri, Koordinat Sistemleri, Fonksiyonların Diferansiyeli; İntegral Hesap; Belirsiz İntegral Alma Metotları; Belirli İntegral; Alan Hacim Hesaplamaları, eğriler arasındaki alan, yay uzunluğu, ağırlık merkezi ve atalet momentinin bulunması, Matrisler ve Çeşitleri, Matrislerde Rank İşlemi, Determinantlar, Lineer Denklem Sistemleri, Cramer Teoremi.

1.7       ENG111 Fizik I

AKS: 5

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir Boyutta Hareket İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge.

1.8       ENG121 Programlamaya Giriş

AKS: 5

Bilgisayar programlamanın temelleri: sıra, seçim, tekrar, imla, derleme, test etme ve düzeltme, prosedürler, parametreler, dizinler, nesne, yukarıdan aşağı yapılanmış tasarım, açılım ve stil. Bilgisayarların kullanılmasıyla büyük çaplı problemlerin çözümüne ilk adım. Bilgisayar hakkında temel bilgiler. Değişkenler, sabitler, aritmetik işlemler, karşılaştırma işlemleri, Verilen problemin analizi, Algoritmanın oluşturulması, Akış diyagramları; akış diyagramlarında kullanılan semboller, Programlama diline (C,C++,Java,..gibi) giriş, Programlama dilinde kontrol deyimleri, Programlama dilinde döngü deyimleri, Programlama dilinde dizi yapıları,  veri türleri, kontrol deyimleri.

1.9       LNG102 İngilizce II

AKS: 3

Bu dersinin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanısıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 100-120 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir.Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerektimektedir.

1.10    GEN102 Doğa, Bilim, İnsan II

AKS: 3

Bu derste temel nicel ve nitel araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bilim nedir, nitel ve nicel araştırma nedir gibi konulardan sonra alan araştırması, mülakat teknikleri, analiz ve raporlaştırma konuları detaylıca incelenir. Örnek bilimsel araştırmaların da üzerinden geçilir.

1.11    GEN112 Toplum, Bilim, İnsan II

AKS: 3

Bu ders Toplumbilim ve İnsan I dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin sosyolojik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve toplumsal olay ve olguları bu bakış açısından değerlendirebilmelerini hedeflemektedir. Toplumsal cinsiyet, çevre-insan ilişkisi, din ve sekülerleşme, sosyal dışlanma, beden ve sağlık gibi farklı konularda öğrencilerin bilgi sahibi olurken aynı zamanda sosyolojik perspektiften bu konuları analiz etmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’den ve uluslararası alan yazında önde gelen araştırmalar ve teorik okumalardan yararlanılacaktır.

1.12    GEN122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Türkiye'de Toplumsal Değişim II)

AKS: 3

Bu derste Cumhuriyet’in kuruluşundan başlayarak inkılaplar ve Batılaşma hareketleri üzerinden Türk modernleşme ve demokrasi tarihi incelenecektir. Özellikle siyasi partiler, muhalefet ve iktidar partileri arasındaki siyaset dinamikleri ve bunların demokrasiye katkısı, 1960’dan günümüze kadar gelen önemli siyasi partiler ve ideolojileri üzerinde durulacaktır.

1.13    GEN132 Türk Dili II (Edebiyat, Toplum, İnsan II)

AKS: 3

Bu derste, Türkçenin edebî yönü üzerinde durulacaktır. Şiir, bilgilendirici metin ve öyküleyici metinler üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Ele alınacak temel konular şunlardır: Türkçeyi doğru kullanma, mesleki veya meslekdışı metinleri sorunsuz okuyabilme, edebî metinleri okuma, okuduğunu anlama stratejilerini uygulama, dinlediğini anlama stratejilerini kullanabilme, başarılı sözlü anlatım.

1.14    ENG102 Matematik II

AKS: 5

Fonksiyon tanımı ve çeşitleri, mutlak değer fonksiyonları, tam değer fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonlar, işaret fonksiyonları ve grafikleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları, diziler, süreklilik ve limit, türev, diferansiyel ve yaklaşık hesap uygulamaları, integral.

1.15    ENG112 Fizik II

AKS: 5

Elektrik Yükleri ve Coulomb Yasası, Elektrik Alan ve Elektrik Alanda Hareket, Gauss Yasası, Elektrik Potansiyeli, Kondansatörler ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Yasası, İndüksiyon.

1.16    ENG122 Veri Yapıları

AKS: 5

Algoritmaların zaman ve yer kullanımı bakımından analizleri. Inheritance ve soyut sınıflar. İleri lineer olmayan yapılar: Heap, AVL ağaçları, ağaç iteratörleri, çizgeler ve uygulamaları. Koleksiyonları organize etme teknikleri: Sıralama ve karma (merge) algoritmaları. Çizge teorisi ve algoritmaları. En kısa yolu bulma problemi ve algoritmaları.

1.17    LNG201 İngilizce III

AKS: 3

Bu ders öğrencilerin alt orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Bu dersin sonunda öğrenci;  geçmiş zamanda gerçekleşen eylemler hakkında konuşma, boş zaman etkinlikleriyle ilgili konuşma yapma, ilişkiler hakkında konuşma, ilişkilerle ilgili kelimeleri kullanma, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyleri ifade etme, iş ve eğitimle ilgili konuşma,  konuşma anında yapılan eylemlerle ile sürekli olan yapılan eylemleri karşılaştırma, meslekler hakkında konuşma, yapılan eylemlerin sıklıklarını ifade etme,  gelecek planları hakkında konuşma, telefon konuşması yapmayı öğrenir.

1.18    ENG201 Bilgisayar/Yazılım Mühendisliğine Giriş

AKS: 5

Yazılım mühendisliğindeki temel kavramlar, süreç modelleri, analiz ve gereksinimleri belirleme, planlama ve çözümleme, tasarım, test ve bakım.

1.19    ENG211 Mühendislik Ekonomisi

AKS: 3

Ekonomi ve Sorunları, üretim birimi ve amacı, üretim etmenleri, ‘dönem’ kavramı, üretim işlevi ve eş-ürün eğrileri, ölçeğe göre getiriler, azalan verim yasası, uzun-dönem ile ilgili karar verme, kısa dönemde ve uzun dönemde maliyetler, üretim biriminin gelirleri, kar maksimizasyonu ilkesi ve üretim biriminde denge, üretim biriminin ve kesiminin sunu eğrisi, sunu eğrisinin kayması, sunu esneklikleri, tüketici birimi ve amacı, tüketici biriminin dengesi, fayda kavramı, eş-fayda eğrileri, bütçe doğrusu, tüketici davranışlarının eş-fayda eğrileri ve bütçe doğrusu yardımıyla açıklanması, tüketici biriminin istem işlevi, toplam istem eğrisi, istem esneklikleri, fiyat oluşumu ve piyasalar, tam rekabet piyasası, tekel piyasası, eksik rekabet piyasaları, üretim etmenleri piyasaları

1.20    ENG221 Diferensiyel Denklemler

AKS: 5

Diferansiyel denklemlerin temel kavramları, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, sabit katsayılı diferansiyel denklemler, Cauch-Euler denklemleri, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri, lineer denklemlerin lineer sistemlerin çözümüne uygulamaları, lineer denklemlerin kuvvet serileriyle çözümleri, parçalı diferansiyel denklemlere giriş, değişkenlerine ayırma.

1.21    YBS203 Olasılık ve İstatistik

AKS: 5

Verilerin Toplanması ve Betimleyici İstatistik, Kanıtlamalı İstatistik ve Olasılık Modelleri, Yığınlar ve Örnekler. Frekans tabloları ve grafikleri, gruplanmış veriler, Histogramlar, diyagramlar ve dal-yaprak grafikleri. Örnek ortalaması, Örnek ortancası ve Örnek tepe değeri, Örnek varyansıve örnek standart sapması. Örnek yüzdebirlikleri ve kutu grafikleri, Chebyshev eşitsizliği. Normal veri kümeleri, Eşleştirilmiş veri kümeleri ve Örnek korelasyon katsayısı. Örnek Uzay ve Olaylar, Venn Diyagraları ve Olaylar Cebri ve Olasılık aksiyomları. Koşullu Olasılık, Bayes Formülü, Bağımsız Olaylar. Rastlantı Değişkenleri, Rastlantı Değişkeni Türleri, Ortak Dağılımlı Rastlantı Değişkenleri. Rastlantı Değişkenlerinin Beklenen değeri, Beklenen Değerin Özellikleri, Varyansı. Rastlantı Değişkenlerinin Kovaryansı ve Varyansı, Moment Üreten Fonksiyonlar, Chebyshev’s Eşitsizliği ve Zayıf Büyük Sayılar Kanunu. Özel Rastlantı Değişkenleri–Bernoulli ve Binom Rastlantı Değişkenleri. Poisson Rastlantı Değişkeni, Hipergeometrik Rastlantı Değişkeni Düzgün Rastlantı Değişkeni, Normal Rastlantı Değişkeni, Üstel Rastlantı Değişkeni, Normalden Doğan Dağılımlar. Örnekleme İstatistiklerinin Dağılımı–Örnek Ortalaması, Merkezi Limit Teoremi, Örnek Varyansı.

1.22    ENG241 Veri Yapıları ve Algoritmalar (C++)

AKS: 5

C++ ile programlamaya giriş: temel veri tipleri, soyut veri tipleri ve sınıfları, koleksiyon sınıfları. C++’da soyut operatörler ve generic veri tipleri. Veri Yapıları ve kullanımı. Programlama metotları, sıralama, arama algoritmaları ve uygulamaları, saklama, zaman ölçümleri ve analizi. Yığın ve kuyruk yapıları. Ardışık listeler ve uygulamaları. Özyineleme. Ağaç yapıları ve ağaç tarama algoritmaları kod uygulamaları.

1.23    ENG251 Bilgisayar Ağlarına Giriş

AKS: 4

Sayısal iletişimin temelleri, sayısal kodlamalar. Bilgisayar ağ kavramları, Model, standart, protokol kavramları. OSI katmanlarının açıklamaları, Segment, Paket, Çerçeve tanımlamaları. Katmanlar arası iletişim.  Hata sezme yöntemleri.  Ağ topolojileri ,  Adreslemeler  ve dönüşüm.  Ağ cihazlarının görev ve tanımları.  Yönlendirme algoritmaları.   LAN teknolojileri ve temel özellikleri. Yapısal kablolama. WAN teknolojilerine giriş. TCP/IP modeli ve protokol kümesinin temel özellikleri. TCP/IP ve İnternet. Ağ işletim sistemlerine bir bakış. Ağ güvenliği ile ilgili temel bilgiler.

1.24    LNG202 İngilizce IV

AKS: 3

Bu ders öğrencilerin akademik sunum becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaçla, öğrencilere akademik sunum becerilerini geliştirebilmeleri için gerekli bilgiler ve bu becerileri pekiştirebilmeleri için gerekli olan olanaklar sağlanır. Bu dersin sonunda öğrenci; Yeni yaptığı aktiviteler ile ilgili konuşma, kendisine ait bir konuda fikir belirtme, varsayımsal durumlar hakkında konuşma, internet ile ilgili kelimeleri kullanma, başkalarının konuşmalarını aktarma, film türleri ile ilgili kelimeleri kullanma, film tercihlerini anlatmak. rica ve teklifte bulunma, paragraf oluşturmayı öğrenir.

1.25    ENG202 Ayrık Matematik

AKS: 5

Ayrık matematiğin temelleri. Fonksiyonlar. İlişkiler. Kümeler ve basit ispat teknikleri. Boolean cebri. Önermeler mantığı. Sayısal mantık. Elemanter sayı teorisi. Sayma kavramının temelleri.

1.26    ENG222 Nesne Yönelimli Programlama – 1

AKS: 5

Nesne yönelimli programlamaya giriş ve getirdiği yenilikler. .NET kavramının tanıtımı ve platformu, Visual Studio .Net program geliştirme ortamı (C#,ASP.NET,ADO.NET,XML)., C# Programlama Dilinde Değişkenler, Temel Yapı Tipleri, Temel Aritmatik Operatörler, Karar Verme Komutları, Exceptions, Diziler, Enumerations ve Yapılar, Methodlar, Class Yapısı, Windows Forms Uygulamaları.

1.27    ENG232 Algoritma Tasarımı ve Analiz

AKS: 5

1.28   ENG252 Bilgi Sistemlerinde Etik ve Sosyal Kavramlar

AKS: 4

BT tarihi, bilişimde güncel konular bilinci ve etik, etik teoriler ve gizlilik, ağ, güvenlik ve güvenilirlik gibi ilgili problemlere genel bir bakış, denetim, bilgisayar suçları ve fikri mülkiyet.

1.29    ENG321 Web Programlama -1

AKS: 4

Programlama için kullanılan editörler ve program geliştirme ortamları; HTML5 ile sayfa tasarımı; biçimlendirmede stil sayfalarının kullanımı (CSS); dinamik sayfalar oluşturma (javascript); web sunucusu kurulumu; internet programlamada çerez kavramı ve kullanım alanları; internet üzerinden HTTP istek ve yanıtlarının gönderilmesi; internet üzerinden veritabanına bağlanma ve işlemler gerçekleştirme; veri tabanında bulunan bilgileri listeleme, sıralama, değiştirme; eğitim amaçlı dinamik bir internet uygulaması geliştirme.

1.30    ENG331 Veritabanı Sistemleri

AKS: 5

Temel veri tabanı kavramları; veri ve veri modelleri; ilişkisel veri tabanı tasarımı; SQL yapısal sorgulama dili; temel SQL konutları; SQL fonksiyonları; gruplama yapmak; birleştirme; SQL yönetimsel fonksiyonları; çoklu tablo kullanımı; SQL programlama ve function; SQL programlamada transaction ve hata durumları; VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler; veri tabanı yönetim sistemi üzerinde SQL sorguları.

1.31    ENG301 Nesne Yönelimli Programlama – 2

AKS: 5

C# ve Windows Forms Uygulamaları, dinamik yapılar ve veri tabanı bağlantıları, ASP.NET ile web servis uygulamaları.

1.32    LNG302 İngilizce VI

AKS: 3

Bu derste, öğrencilerin mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları beceriler ile donatmak dersin temel amaçtır. Öğrenciler, iş mülakatı, resmi telefon görüşmeleri, iş toplantıları düzenleme, başvuru ve mülakat sonrası takip mektubu yazma ve resmi dil ve kalıpları kullanarak bir bilgiyi sunabilme becerilerini çalışırlar. Öğrenciler aynı zamanda iş hayatında kullanılan kelime ve kavramlarını bu ders ile tanıyabilmektedirler. Bu dersin sonunda öğrenci; kendileri veya diğer insanlar hakkında temel bilgi sağlamak için basit cümleler kurabilecek, basit düzey ve kısa metinleri okuyup ve anlayıp, belirli bilgileri arayabilecek, kendilerini veya başkasını tanımlamak için basit basit cümleler yazabilecek, yavaş ve net bir şekildeki konuşmaları, tanıdık kelimeleri, temel ifadeleri, diyalogları ve konuşmaları dinleyin ve anlayabilecek, bilgi alışverişinde bulunmak için basit diyaloglar kurabileceklerdir.

1.33    ENG332 LİNEER CEBİR

AKS: 5

Doğrusal denklem sistemlerine giriş ve çözüm kümeleri. Eşdeğer doğrusal denklem sistemleri. Pivot elemanlar. Çözüm kümesinin bulunması: Gauss yoketme yöntemi ve geriye doğru yerine koyma metodu. Bir Matrisin basamak formu. Matrisler. Elemanter satır işlemleri. Satır basamak form. Matris cebri. Determinant kavramı ve özellikleri. Kramer kuralı. Bir matrisin tersinin hesabı. Vektör uzayları ve alt uzaylar. Bir matrisin rank’ı ve sıfırlığı. Homojen olmayan bir sistemin çözüm kümesinin tanımlanması. Bir vektör uzayının germe çatısı. Homojen lineer denklem sistemleri. Baz değiştirme. İç çarpım uzayları. Gram-Schmidt işlemi. Özdeğer ve özvektörler. Dikleştirme İnceleme ve problemler.

1.34    LNG401 İngilizce VII

AKS: 3

Bu ders,  öğrencilerin akademik ve post-akademik kariyerinde başarılı yazarlar olmak için ihtiyaç duydukları yazma becerilerini geliştirmelerini sağlar. Aynı zamanda, öğrencilere bilgi uygulamaları, metinler ve teknolojilerin akademik ve mesleki araştırmaları için yararlı olan bir dizi araştırma yöntemini tanımalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersin amacı yayın için yeterince profesyonel materyal üretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci; karmaşık cümle yapılarını anlayabilir haber, gazete ve dergileri akıcı bir biçimde okuyabilir, mesleği ve/veya profesyonel yaptığı iş ile ilgili olarak rahatlıkla kendini ifade edebilir, akademik metinler yazabilir, üst düzey çalışmalar yapabilir, herhangi bir konuda hazırlıksız konuşabilir.

1.35    ENG431 Mobil Uygulama Geliştirme – 1

AKS: 4

Mobil programlamaya ilişkin temel kavramlar, mobil işletim sistemleri, farklı tasarım yapıları, donanım bileşenleri, mobil uygulama geliştirme araçları, sensörler, emülatörler, ses, resim ve video gibi medya araçlarını kullanma, harita servisleri, görsel bileşenler, kullanıcı arayüzü ve kontroller, hafıza yönetimi, sekmeler, araçlar, tablo görünümleri, web görünümleri, veritabanı kullanımı, web servis, mobil tabanlı oyun geliştirme

1.36    ENG451 Mühendislik Sistemlerinde Proje Yönetimi

AKS: 5

Başlatma ve kapsam tanımı, yazılım proje planlama süreci, teslimleri, çaba, zamanlama ve maliyet tahmini, kaynak tahsisi, risk yönetimi, kalite yönetimi, proje planlama ve tahmin araçları. Yazılım projelerinin yönetilmesi (tedarikçi ve taşeron sözleşme yönetimi, ölçüm sürecinin uygulanması, izleme ve kontrol süreci, raporlama), gözden geçirme ve değerlendirme, projenin bitirilmesi.

1.37    ENG441 Bilişimde Güvenlik – 1

AKS: 4

Bilgi Sistemleri türleri, Donanım mimarileri, İşletim Sistemleri, Bilgi İşlem Merkezleri, Güvenlik saldırıları, Tehditler, Zafiyetler, Bilgi sisteminin güvenlik açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi, Denetim ve Yetkilendirme, Sızma sınamaları, Bilgi sistemine girme, veri çalma, veri silme ve veri değiştirme, Fiziksel güvenlik, Güvenlik denetimi, Güvenlik politikaları.

1.38    LNG402 İngilizce VIII

AKS: 3

Bu derste, öğrencilerin B2 ve üzeri bir seviyede olması beklenir. Bu seviyedeki öğrenciler derse aktif olarak dahil edilir. Bu dönem süresinde kelimeler advanced düzeyde olup, cümle yapıları katmanlı olarak yazılmaya ve özellikle konuşulmaya başlar. Bu dersin sonunda öğrenci; ileri seviyede sunum yapabilecek, görsel yabancı basını takip edebilecek bir düzeye gelecek, farklı aksanları anlayabilecek, resmi konuşma ve yazma dilinin yanı sıra, sokakta kullanılan yapılara da hâkim olabilecek, toplantı veya etkinlikler sırasında uzun süre konuşabileceği içerik hazırlayıp konuşabileceklerdir.

1.39    ENG428 Bitirme Projesi

AKS: 5

2    PROGRAM DERSLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI

ENG212 Mühendisler için Sayısal Yöntemler

AKS: 5

Doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri. Doğrusal olmayan denklem ve denklem takımlarının çözüm yöntemleri. İnterpolasyon. Fonksiyon yerleştirme. Sayısal türev ve integral. Adi ve kismi diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.

ENG242 Mühendisler için Temel Hukuk

AKS: 3

Hukukun tanımı, hukukun toplum hayatımızdaki önemi ve ilkeleri, kuralları, sosyal hayatı düzenleyen diğer sosyal düzen kuralları hakkında bilgiler, hukukun bölümleri ve bu bölüme giren hukuk dalları, hukuk kurallarının çeşitleri, uygulanması ve yorumlanması ile Türk yargı sisteminin konuları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, gerçek kişlerin hak ve eylem ehliyeti, kişilik hakları ve korunma yolları ,sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır.

ENG311 Elektronik Devreler

AKS: 5

Temel büyüklükler ve birimler, Elektrik enerjisinin etkileri,. Akım, gerilim, güç kavramları, Doğru ve alternatif akım kavramlarının karşılaştırmalı olarak açıklanması, Ölçü aletlerinin tanıtılması ve kullanılması. Elektrik devreleri ile çalışılırken alınması gerekli tedbirler. R, L, C devre elemanları, Tanım bağıntıları, pratik değerlerinin okunması, Değerlerinin ölçmelerle belirlenmesi. Seri ve paralel bağlama. Kirchhof’un yasaları, Doğru akım devreleri. R-RL-RC-RLC devrelerinin incelenmesi. Thevenin, Norton, Maksimum güç  ve Süperpozisyon teoremleri. Alternatif akım devreleri, R-RL-RC-RLC devrelerinin incelenmesi. Alternatif akımda güç. Devre çözümleme yöntemleri, Seri ve paralel rezonans devreleri. Tek fazlı ve üç fazlı alternatif akım devreleri. Fazör diyagramı. Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ile ilgili temel bilgiler. Topraklama. Manyetik alan, Transformotörler.Elektrik makinalarının temel çalışma prensipleri ve tipleri. Etiket değerlerinin okunması. Yalıtkan, İletken, Yarıiletken malzemelerin yapıları, p-n eklemleri, yarıiletken elektronik devre elemanlarının özellikleri ve  İ-v karakteristikleri. Diyotlu tek fazlı ve üç fazlı doğrultucular, Filtreleme, harmonikler. Transistörlü lineer devrelerin analizi. Transistorlerin yükseltici devrelerde kullanımı ve  örnek devre çözümleri. OPAMP’lar ve OPAMP’larla yapılan matematiksel işlem devreleri. (Karşılaştırıcı,Toplayıcı, fark alıcl, İntegral, Türev, ve Logaritma alıcılar.) Transistorün anahtarlama modunda çalıştırılması. Anahtarlama gecikmeleri ve kayıpları. Anahtarlamalı devrelere örnekler (röleli v.b örnekler). Kare dalga üreticileri. Tristörlü doğrultucular, İnverterler, kesintisiz güç kaynakları ve anahtarlamalı mod güç kaynaklarının temel çalışma prensipleri. Elektriğin bilişimdeki rolü ( Haberleşme, hafızalama, görüntüleme, v.b temel konuların prensipleri)

ENG341 Bilgisayar Mimarisi

AKS: 4

Bilgisayar sistemlerine bakışlar. Diller, düzeyler ve sanal makineler. Bilgisayar sistemlerinin düzenlenişi. Sayısal mantık düzeyi, Mikroprogramlama düzeyi. Geleneksel makine dili düzeyi. İşletim sistemi düzeyi. Azaltılmış komut seti bilgisayarları. Paralel mimariler.

ENG351 Haberleşme Sistemleri

AKS: 4

Haberleşme sistemlerinin blokları. Modülasyona giriş; Genlik modülasyonu (GM) yöntemleri ve açısal modülasyon yöntemleri, frekans bölmeli çoğullama. Gürültü; Gürültünün GM ve frekans modülasyonu  sinyallerine etkisi; İletim kayıpları; PLL (faz kilitlemeli döngü) ile taşıyıcı fazı kestirimi; Kaynak-kodlama teoremi, Entropi, Nicemleme, darbe kod modülasyonu (PCM), fark darbe kodlaması (DPCM), delta modülasyonu, zaman bölmeli çoğullama; Darbe iletimi:  darbe genlik modülasyonu, darbe süresi modülasyonu, darbe genişliği modülasyonu.

ENG361 Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi

AKS: 4

Temel kavramlar: alfabe, dil kavramları, temel ispat yöntemleri. Özyinelemeli tanımlama. Düzgün ifadeler (regular expressions). Sonlu otomata modelleri. Sonlu otomata uygulamalarına örnekler: iletişim protokolü tasarımı, sözcük çözümleme. Kleene kuramı. Deterministik olmayan sonlu otomata modelleri. Çıktılı sonlu otomata. Düzgün ve düzgün olmayan diller, “pumping lemma”. Bağlam duyarsız (context free) gramerler, ayrıştırma ağaçları, alta bastırmalı (push down) otomata modelleri. Turing teorisi.

ENG302 İşletim Sistemleri - 1

AKS: 4

İşletim sistemlerinin sınıfları ve yapıları. Muhafaza ortamları, bellek yönetimi ve dinamik saklama stratejileri. Düzenleme algoritmaları. I/O ve interrupt yapıları. Koruma ve güvenlik. Kuyruk ve ağ kontrolü modelleri. Sistem yazılımı: Derleyiciler, yükleyiciler, assembler, çeviriciler ve programlama ortamları. Mevcut işletim sistemlerinin incelenmesi ve belli başlı işletim sistemi modüllerinin benzerlerinin oluşturulması.

ENG322 Web Programlama – 2

AKS: 4

Dinamik web sayfası tasarımı, form oluşturma ve formlar ile çalışma, veri tabanı bağlantıları, ASP.NET.

ENG312 Sinyaller ve Sistemler

AKS: 4

Temel konseptlere giriş; Sinyaller ve Sistemler; Doğrusal ve Zamanla Değişmeyen Sistemler; Sürekli Zamanlı Sistemlerin Zaman Bölgesi Analizleri; Ayrık Zamanlı Sistemlerin Zaman Bölgesi Analizleri; Sürekli Zamanlı Fourier Serisi; Ayrık Fourier Dönüşümü; Sürekli Zamanlı Fourier Dönüşümü; Bazı Fonksiyonların Fourier Dönüşümleri; Örnekleme ve Yeniden-kurma; Laplace Dönüşümü; z-Dönüşümü.

ENG342 Algoritma Analizi

AKS: 5

Temel Kavramlar: Yazılım ve Program, Program kodu, Donanım ve Bellek, İşletim Sistemi, Veri Yapısı ve Veri Modeli, Algoritma ve Heuristic Yaklaşımlar, Kaba (pseudo) kod ve Gerçek kod, Program karmaşıklığı, Büyük O notasyonu; Temel Veri Modelleri; Veri Yapıları: Veri yapısı nedir?, Temel veri yapıları,Tanımlamalı veri yapıları; Arama ve Sıralama Algoritmaları: Arama algoritmaları (Ardışıl arama, İkili arama), Sıralama Algoritmaları (Araya sokma, Seçmeli, Kabarcık , Birleşmeli, Kümeleme, Hızlı); Liste ve Bağlantılı Liste Veri Modeli; Kuyruk ve Yığın Yapısı; Ağaç Veri Modeli; Graf Veri modeli.

ENG362 Dijital Sistem Tasarımı

AKS: 5

Entegre devreler, FPGA ve ASIC süreçleri, MOS transistorları, CMOS süreci, CMOS Lojiği. Verilog ve sayısal tasarım prensipleri. Veri yolları, toplayıcılar, çarpıcılar, bellek, gömülü-işlemciler, fikri haklar (tasarımlar). (davranışsal tasarım tanımlama, sistem bölme, kaydedici-öteleyici tasarım, donanım tanımlama dilleri (Verilog, VHDL), iş hattı tekniği, paralellik, kaynak paylaşımı, el sıkışma, tasarım doğrulama ve benzetme, yüksek düzeyde doğrulama dilleri, kod kaplam, yüksek düzeyde sentez, sahada programlanabilir kapı dizileri ile prototip geliştirme, kapı düzeyde zamanlama, test oluşturma, test-edilebilir tasarım. Tümleyen metal oksit yarı iletken süreci, tümleyen metal oksit yarı iletken lojiği, serim sentezi ve analizi.

ENG461 İşletim Sistemleri – 2

AKS: 4

İşletim sistemlerinin temel kavramları; yaygın kullanılan işletim sistemleri; işletim sisteminin görevleri; bilgisayar sistemi yapısı; süreç; bellek; depolama birimi yönetimi; koruma ve güvenlik; dağıtık sistemler; özel amaçlı sistemler; açık kaynak işletim sistemleri; temel kullanıcı ve grup işlemleri; açık kaynak işletim sistemi temel araçları ve uygulamaları; dosya sistemi ve çalışma mantığı; temel ağ programları ve ayarları; farklı işletim sistemlerinin kurulumu; mobil işletim sistemleri; işletim sistemlerinin güvenlik ve kullanışlılık açısından karşılaştırılması.

ENG421 Gömülü Sistem Programlama – 1

AKS: 5

Gömülü sistemler, gömülü sistemlere özel problemler ve çeşitli konular; bilgisayar mühendisliğindeki rolü; mikrodenetleyiciler, gömülü yazılım; gerçek-zamanlı sistemler, planlama ve zamanlama problemleri; test ve performans; güvenilirlik; düşük güçte hesaplama, enerji kaynakları, kaçaklar; tasarım metodolojileri, yazılım geliştirme ortamları; süreklilik ve güncelleme problemleri; ağa bağlı gömülü sistemler; FPGA tasarımı.

ENG471 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

AKS: 5

Zekâ ve yapay zekâ tanımları. Problem çözme teknikleri: durum-uzayı yaklaşımı, problem-indirgeme yaklaşımı, problem modeli, problem sunumu, ayrıntılı arama algoritmaları (breadth-first, depth-first, iterative deepening), buluşsal arama algoritmaları. Oyun teorisi. Bilgi temsili ve nedenleme: önermeler mantığında; sözdizimi, anlambilim ve ispat kuramı (deductive inference), yüklem mantığı, üretim sistemleri, anlambilim ağları ve çerçeveleri. Kural tabanı, uzman sistemler, çıkarsama motoru. Makine öğrenimi: tümevarım, komutla öğrenme, örneklerle öğrenme, sınıflandırma, açıklama temelli öğrenme, ilişkisel ve sezgisel öğrenme. Yapay zekâ uygulamaları.

ENG422 Gömülü Sistem Programlama – 2

AKS: 5

Programlanabilir gömülü sistemlerin tasarımı ve gerçeklenmesi; derleyiciler, planlayıcılar, kod üreteçleri, ve sistem seviyesi tasarım araçları; veri-akış ve kontrol modelleri, tekli ve çoklu mikroişlemci mimarileri için yazılım sentezleme; Senkron/reaktif programlama dilleri ve matematiksel altyapıları; sinyal işleme, iletişim ve kontrol algoritmalarının sayısal sinyal işleme, mikrodenetleyici, FPGA, ASIC ve gerçek-zamanlı işletim sistemlerinde uygulanması; gerçek-zamanlı çekirdek tasarımı; donanım ve yazılım hatalarını tolere eden yazılım teknikleri.

ENG432 Mobil Uygulama Geliştirme – 2

AKS: 4

Mobil programlamaya ilişkin temel kavramlar, mobil işletim sistemleri, farklı tasarım yapıları, donanım bileşenleri, mobil uygulama geliştirme araçları, sensörler, emülatörler, ses, resim ve video gibi medya araçlarını kullanma, harita servisleri, görsel bileşenler, kullanıcı arayüzü ve kontroller, hafıza yönetimi, sekmeler, araçlar, tablo görünümleri, web görünümleri, veritabanı kullanımı, web servis.

ENG472 Bilgi Çıkarımı ve Veri Madenciliğine Giriş

AKS: 4

Veri Madenciliğine Giriş. Veri Madenciliğinin Adımları. Veri Madenciliği Yöntemleri. Otomatik veri analizi ve organizasyonel karar verme proseslerine destek verme amacıyla iç ve dış kaynaklardan bilgi çıkarma. Farklı uygulamaları araştırma, metodolojiler, teknikler ve modeller. Sınıflandırma, Karar Ağaçları, Birliktelik Kuralları, Kümeleme. Gerçek hayattan alınan geniş veri setleriyle, vaka analizi yapma.

ENG482 Robotik

AKS: 5

Robotlar hakkında genel bilgi, eksenlere göre robotların sınıflandırılması, robot tipleri, algılayıcılar ve kullanım alanları, hareket kontrol sistemi ve robot motorlarının seçimi, konum ölçme ve konum ölçüm duyargalarının seçimi, robot programlaması, iş zaman diyagramları analizi, programlama örnekleri, örnek uygulamalar..

 

ENG442 Bilişimde Güvenlik – 2

AKS: 4

Bilgi güvenliği nedir? Bilgi güvenliği servisleri, sorumluluk, erişim denetimi, inkar edememe, Güvenliğe saldırıları, Şifreleme teknikleri, İleri şifreleme teknikleri standardı temel yapıları 128, 192, 256 bit blok ve anahtar. Anahtar dağıtımı, kimlik kanıtlama, Açık Anahtar Şifreleme, Asimetrik, şifreleme ve şifre çözme için bir açık ve bir gizli anahtar çiftinin oluşturulması, RSA algoritması, Anahtar Dağıtımı, Açık anahtarların dağıtımı, Açık Anahtar Otoriteleri, İşletim sistemleri ve ağ güvenliği. Bilgi güvenliği politikaları.

BİLİŞİM SİST.MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI

ENG212 Mühendisler için Sayısal Yöntemler

AKS: 5

Doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri. Doğrusal olmayan denklem ve denklem takımlarının çözüm yöntemleri. İnterpolasyon. Fonksiyon yerleştirme. Sayısal türev ve integral. Adi ve kismi diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.

 

ENG242 Mühendisler için Temel Hukuk

AKS: 3

Hukukun tanımı, hukukun toplum hayatımızdaki önemi ve ilkeleri, kuralları, sosyal hayatı düzenleyen diğer sosyal düzen kuralları hakkında bilgiler, hukukun bölümleri ve bu bölüme giren hukuk dalları, hukuk kurallarının çeşitleri, uygulanması ve yorumlanması ile Türk yargı sisteminin konuları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, gerçek kişlerin hak ve eylem ehliyeti, kişilik hakları ve korunma yolları ,sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır.

ENG311 Elektronik Devreler

AKS: 5

Temel büyüklükler ve birimler, Elektrik enerjisinin etkileri, Akım, gerilim, güç kavramları, Doğru ve alternatif akım kavramlarının karşılaştırmalı olarak açıklanması, Ölçü aletlerinin tanıtılması ve kullanılması. Elektrik devreleri ile çalışılırken alınması gerekli tedbirler. R, L, C devre elemanları, Tanım bağıntıları, pratik değerlerinin okunması, Değerlerinin ölçmelerle belirlenmesi. Seri ve paralel bağlama. Kirchhof’un yasaları, Doğru akım devreleri. R-RL-RC-RLC devrelerinin incelenmesi. Thevenin, Norton, Maksimum güç ve Süperpozisyon teoremleri. Alternatif akım devreleri, R-RL-RC-RLC devrelerinin incelenmesi. Alternatif akımda güç. Devre çözümleme yöntemleri, Seri ve paralel rezonans devreleri. Tek fazlı ve üç fazlı alternatif akım devreleri. Fazör diyagramı. Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ile ilgili temel bilgiler. Topraklama. Manyetik alan, Transformotörler. Elektrik makinalarının temel çalışma prensipleri ve tipleri. Etiket değerlerinin okunması. Yalıtkan, İletken, Yarıiletken malzemelerin yapıları, p-n eklemleri, yarıiletken elektronik devre elemanlarının özellikleri ve  İ-v karakteristikleri. Diyotlu tek fazlı ve üç fazlı doğrultucular, Filtreleme, harmonikler. Transistörlü lineer devrelerin analizi. Transistorlerin yükseltici devrelerde kullanımı ve  örnek devre çözümleri. OPAMP’lar ve OPAMP’larla yapılan matematiksel işlem devreleri. (Karşılaştırıcı,Toplayıcı, fark alıcl, İntegral, Türev, ve Logaritma alıcılar.) Transistorün anahtarlama modunda çalıştırılması. Anahtarlama gecikmeleri ve kayıpları. Anahtarlamalı devrelere örnekler (röleli v.b örnekler). Kare dalga üreticileri. Tristörlü doğrultucular, İnverterler, kesintisiz güç kaynakları ve anahtarlamalı mod güç kaynaklarının temel çalışma prensipleri. Elektriğin bilişimdeki rolü ( Haberleşme, hafızalama, görüntüleme, v.b temel konuların prensipleri)

ENG341 Bilgisayar Mimarisi

AKS: 4

Bilgisayar sistemlerine bakışlar. Diller, düzeyler ve sanal makineler. Bilgisayar sistemlerinin düzenlenişi. Sayısal mantık düzeyi, Mikro programlama düzeyi. Geleneksel makine dili düzeyi. İşletim sistemi düzeyi. Azaltılmış komut seti bilgisayarları. Paralel mimariler.

ENG302 İşletim Sistemleri – 1

AKS: 4

İşletim sistemlerinin temel kavramları; yaygın kullanılan işletim sistemleri; işletim sisteminin görevleri; bilgisayar sistemi yapısı; süreç; bellek; depolama birimi yönetimi; koruma ve güvenlik; dağıtık sistemler; özel amaçlı sistemler; açık kaynak işletim sistemleri; temel kullanıcı ve grup işlemleri; açık kaynak işletim sistemi temel araçları ve uygulamaları; dosya sistemi ve çalışma mantığı; temel ağ programları ve ayarları; farklı işletim sistemlerinin kurulumu; mobil işletim sistemleri; işletim sistemlerinin güvenlik ve kullanışlılık açısından karşılaştırılması.

ENG322 Web Programlama – 2

AKS: 4

Dinamik web sayfası tasarımı, form oluşturma ve formlar ile çalışma, veri tabanı bağlantıları, ASP.NET.

ENG312 Sinyaller ve Sistemler

AKS: 4

Temel konseptlere giriş; Sinyaller ve Sistemler; Doğrusal ve Zamanla Değişmeyen Sistemler; Sürekli Zamanlı Sistemlerin Zaman Bölgesi Analizleri; Ayrık Zamanlı Sistemlerin Zaman Bölgesi Analizleri; Sürekli Zamanlı Fourier Serisi; Ayrık Fourier Dönüşümü; Sürekli Zamanlı Fourier Dönüşümü; Bazı Fonksiyonların Fourier Dönüşümleri; Örnekleme ve Yeniden-kurma; Laplace Dönüşümü; z-Dönüşümü.

ENG342 Algoritma Analizi

AKS: 5

Temel Kavramlar: Yazılım ve Program, Program kodu, Donanım ve Bellek, İşletim Sistemi, Veri Yapısı ve Veri Modeli, Algoritma ve Heuristic Yaklaşımlar, Kaba (pseudo) kod ve Gerçek kod, Program karmaşıklığı, Büyük O notasyonu; Temel Veri Modelleri; Veri Yapıları: Veri yapısı nedir?, Temel veri yapıları, Tanımlamalı veri yapıları; Arama ve Sıralama Algoritmaları: Arama algoritmaları (Ardışıl arama, İkili arama), Sıralama Algoritmaları (Araya sokma, Seçmeli, Kabarcık , Birleşmeli, Kümeleme, Hızlı); Liste ve Bağlantılı Liste Veri Modeli; Kuyruk ve Yığın Yapısı; Ağaç Veri Modeli; Graf Veri modeli.

ENG352 Sosyal Medya ve Web Analizi

AKS: 5

Sosyal Ağ Analizi Kavramları (düğümler, ilişkiler, komşuluk matrisleri, düğüm dereceleri v.b.); Rastsal Ağ Modelleri; Ağ Merkezliği (Network Centrality); Ağ Prestiji (Network Prestije); Sanal Topluluk Kavramları (sanal topluluk yapıları, sanal topluluklarda kümeleme v.b.); Küçük Dünya Network Modelleri; Sanal Ortamda Görüş Oluşumu, Koordinasyonu ve İşbirliği (opinion formation, coordination and cooperation), Sosyal Ağ Analizinin Uygulamaları; Günümüzdeki Sosyal Medya Ağları (Online Social Networks).

ENG401 Adli Bilişim

AKS: 5

Bilişim suçlarına giriş, Adli bilişim teknolojileri, Disk ve dosya sistemlerinden veri kurtarma, Delil toplama, sahiplik doğrulama, veri doğrulaması, saklama ve koruma,  tanıma ve kimliklendirme, Windows, Linux, Mac-OS mimarleri, Dosya yapılarının analizi, ağ analizi, otonom sistem analizi, Adli bilişim metodolojisi, algoritma, protokol ve araçlar, Adli bilişimdeki güncel gelişmeler.

ENG411 İnsan Bilgisayar Etkileşimi

AKS: 4

İnsan bilgisayar etkileşiminin ilkeleri. Etkileşimli bilgisayar sistemlerinin öğeleri, pencereler ve giriş aygıtları. Pencere sistemleri ve söyleşi yönetimi. Etkileşimli sistemlerde söyleşi tasarımı. Psikolojik, fizyolojik, dilbilimsel ve algısal faktörler. Çeşitli etkileşim tekniklerinin getiri ve götürüleri, komut dili sözdizimi ve veri sunumu. Tasarım yöntem bilimi ve esasları.

 

ENG421 Gömülü Sistem Programlama – 1

AKS: 5

Gömülü sistemler, gömülü sistemlere özel problemler ve çeşitli konular; bilgisayar mühendisliğindeki rolü; mikrodenetleyiciler, gömülü yazılım; gerçek-zamanlı sistemler, planlama ve zamanlama problemleri; test ve performans; güvenilirlik; düşük güçte hesaplama, enerji kaynakları, kaçaklar; tasarım metodolojileri, yazılım geliştirme ortamları; süreklilik ve güncelleme problemleri; ağa bağlı gömülü sistemler; FPGA tasarımı.

 

ENG412 Endüstriyel İletişim Sistemleri

AKS: 5

Ağ mimarileri, Ag mimarileri kablo türleri, bağlantı şekilleri ile ilgili elektronik devre elemanları,  Elektriksel işaretler ve özellikleri, Ağ erişim metodları(EtherCAT, ProfiNet, Profibus, S-bus, interbus, I2C, CAN) çevre yapıları,  Senkronizasyon türleri, endüstriyel ag erişim metodlarının karşılaştırılması,  Elektronik devre elemanları ve ag protokolüne ait kaydediciler,  Yüksek seviye protokoller, Device net CANOPEN, Cankingdom,  OSI referans modeli ile karşılaştırma. Endüstriyel köprüler ve çalışma prensibleri, Protokol dönüştürme. Endüstriyel ag benzetimi, uygulamalar.

ENG462 E-Ticaret Sistemleri

AKS: 4

Elektronik ticaretin iş dünyasındaki önemi ve teknolojik alt yapısı, Internet, intranet, extranet, iş modelleri, güvenlik,  kimlik denetimi, gizlilik, elektronik ödeme sistemleri, elektronik ticaret servisleri ve ilişkili diğer e-ticaret konu ve teknolojileri, uygun iş modellerinin geliştirilmesi, örgütsel zorluklar ve olası çözümleri.

 

ENG472 Bilgi Çıkarımı ve Veri Madenciliğine Giriş

AKS: 4

Veri Madenciliğine Giriş. Veri Madenciliğinin Adımları. Veri Madenciliği Yöntemleri. Otomatik veri analizi ve organizasyonel karar verme proseslerine destek verme amacıyla iç ve dış kaynaklardan bilgi çıkarma. Farklı uygulamaları araştırma, metodolojiler, teknikler ve modeller. Sınıflandırma, Karar Ağaçları, Birliktelik Kuralları, Kümeleme. Gerçek hayattan alınan geniş veri setleriyle, vaka analizi yapma.

ENG452 Sinyal ve İmge işleme

AKS: 5

Ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri. Örnekleme ve yeniden oluşturma. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. Z-dönüşümü. Ayrık zaman sistemleri için yapılar. Ayrık Fourier dönüşümünü kullanarak sinyallerin Fourier analizi. Sayısal filtre tasarım teknikleri. Hızlı Fourier dönüşüm teknikleri. Optimal filtreleme ve doğrusal ön tahmin. Görüntü işleme ile ilgili temel kavramlar. Örnekleme ve inceleme. Sayısal görüntülerin gösterimi, çözünürlük, görüntü büyütme ve küçültme. Komşuluk, bitişiklik, bağlanabilirlik, bölgeler, sınırlar, uzaklık ölçütleri. Görüntü üzerinde gezinme. Basit görüntü işleme algoritmaları. Basit süzgeçler ve uygulamaları. Renk modelleri. Görüntü dosya formatları

ENG442 Bilişimde Güvenlik – 2

AKS: 4

Bilgi güvenliği nedir? Bilgi güvenliği servisleri, sorumluluk, erişim denetimi, inkar edememe, Güvenliğe saldırıları, Şifreleme teknikleri, İleri şifreleme teknikleri standardı temel yapıları 128, 192, 256 bit blok ve anahtar. Anahtar dağıtımı, kimlik kanıtlama, Açık Anahtar Şifreleme, Asimetrik, şifreleme ve şifre çözme için bir açık ve bir gizli anahtar çiftinin oluşturulması, RSA algoritması, Anahtar Dağıtımı, Açık anahtarların dağıtımı, Açık Anahtar Otoriteleri, İşletim sistemleri ve ağ güvenliği. Bilgi güvenliği politikaları.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Netkent’e sınavsız kayıt yaptırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri
1- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahip olmasına ek olarak bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2- Verileri analiz etme ve yorumlama becerisinin yanı sıra, deney tasarlama ve deney yapma yeterliliği ile bu yeterliliklerini kullanarak karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme (uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama) becerisi.

3- Karmaşık bir sistemi / süreci / cihazı / ürünü; ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5- Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6- Bireysel çalışma da dahil olmak üzere disiplin içi ve çok disiplinli takım içerisinde etkin biçimde çalışabilme becerisi. .

7- Etkin iletişim becerisi.

8- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

10- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve bu bilinç ile mesleki davranışlarını yönlendirme becerisi.

11- Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

12- Ekonomik, çevre, küresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik uygulamalarının etkilerini kavrayabilme ile mühendislik çözümlerinin bu boyutlardaki sonuçlarını kavrayabilme becerisi.

13- Değişik karmaşıklık düzeyindeki yazılım sistemlerinin oluşturulmasında; analiz, tasarım ve geliştirme ilkelerini uygulama becerisi.

Öğrenim Ücretleri

Üniversite İşbirlikleri

Ön Başvuru için Tıkla

Kayıt için Tıkla