Netkent Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Hemen Başvurun

Hakkında

Yönetim Bilişim Sistemleri programının (müfredat) ana amacı, mezunlarını firmaların ihtiyaç duyduğu bilişim uzmanlığı görevlerine hazırlamaktır. Mezunlar, işletme sorunlarını analiz edip, ihtiyaçlarına uygun bilişim sistemi temelli çözümler belirleyecek ve bu çözümleri uyarlayabileceklerdir.

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), bir işletmenin süreç işleyişi, yönetim ve karar verme işlevlerini desteklemek üzere bilgi sunan, insan-süreç-teknoloji bütününü içeren sistemlerdir. YBS, işletmedeki bilgileri, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edecek yapıyı kurar ve bu bilgileri kullanarak yönetim ve işletme alanlarındaki sorunlara çözümler üretir. Sistem, donanım, yazılım, analiz, planlama, kontrol ve karar verme modelleri ve veritabanı kullanır.

Mezunlar yazılım projeleri yöneticisi, veri analisti, sistem analisti, danışman, programcı, sistem yöneticisi, veritabanı yöneticisi ve benzeri pozisyonlarda çalışabileceklerdir.

I.DÖNEM

 

 

DERS KODU

DERS ADI

AKTS

LNG101

İngilizce I

3

GEN101

Doğa, Bilim, İnsan I

3

GEN111

Toplum, Bilim, İnsan I

3

GEN121

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Türkiye'de Toplumsal Değişim I)

3

GEN131

Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I)    

3

ENG101

Matematik I

5

ENG111

Fizik I

5

ENG121

Programlamaya Giriş

5

 

 

30

 

 

 

II. DÖNEM

 

 

DERS KODU

DERS ADI

AKTS

LNG102

İngilizce II

3

GEN102

Doğa, Bilim, İnsan II

3

GEN112

Toplum, Bilim, İnsan II

3

GEN122

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Türkiye'de Toplumsal Değişim II)

3

GEN132

Türk Dili II  (Edebiyat, Toplum, İnsan II)

3

ENG102

Matematik II

5

ENG112

Fizik II

5

ENG122

Veri Yapıları

5

 

 

30

 

 

 

III. DÖNEM

 

 

DERS KODU

DERS ADI

AKTS

LNG201

İngilizce III

3

ENG201

Bilgisayar/Yazılım Mühendisliğine Giriş

5

ENG211

Mühendislik Ekonomisi

3

ENG221

Diferensiyel Denklemler

5

ENG231

Olasılık ve İstatistik

5

ENG241

Veri Yapıları ve Algoritmalar (C++)

5

ENG251

Bilgisayar Ağlarına Giriş

4

 

 

 

 

 

30

 

 

 

IV. DÖNEM

 

 

DERS KODU

DERS ADI

AKTS

LNG202

İngilizce IV

3

ENG202

Ayrık Matematik

5

ENG212

İşletme Yönetimi

5

ENG222

Nesne Yönelimli Programlama - 1

5

ENG232

Algoritma Tasarımı ve Analiz           

5

ENG242

Davranış Bilimleri

4

ENG252

Bilgi Sistemlerinde Etik ve Sosyal Kavramlar

4

 

 

 

 

 

30

 

 

 

V. DÖNEM

 

 

DERS KODU

DERS ADI

AKTS

LNG301

İngilizce V

3

ENG301

Nesne Yönelimli Programlama - 2

5

ENG303

Kurumsal Bilgi Yönetimi - 1

5

ENG321

Web Programlama -1

4

ENG331

Veritabanı Sistemleri

5

ENG305

Muhasebe ve Finans

6

ENG307

Bilişim Hukuku

5

 

 

 

 

 

30

 

 

 

VI. DÖNEM

 

 

DERS KODU

DERS ADI

AKTS

LNG302

İngilizce VI

3

ENG302

Pazarlama Yönetimi

4

ENG322

Web Programlama - 2

4

ENG305

Yöneylem Araştırması

4

ENG332

LİNEER CEBİR

5

ENG352

Sosyal Medya ve Web Analizi

5

ENG372

Karar Destek Sistemleri

4

 

 

 

 

 

30

 

 

 

VII. DÖNEM

 

 

DERS KODU

DERS ADI

AKTS

LNG401

İngilizce VII

3

ENG481

Yönetim ve Organizasyon                 

4

ENG491

İktisadi Analiz ve İşletme Ekonomisi              

5

ENG411

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

4

ENG431

Mobil Uygulama Geliştirme - 1

4

ENG441

Bilişimde Güvenlik - 1

5

ENG451

Mühendislik Sistemlerinde Proje Yönetimi

5

 

 

 

 

 

30

 

 

 

VIII. DÖNEM

 

 

DERS KODU

DERS ADI

AKTS

LNG402

İngilizce VIII

3

ENG414

E-Ticaret Sistemleri

5

ENG432

İş Dünyasında Yapay Zeka Uygulamaları

5

ENG442

Bilişimde Güvenlik - 2

4

ENG472

Stratejik Yönetim

5

ENG416

BT İnovasyon ve Girişimcilik

5

ENG448

Bitirme Projesi

 

 

Ders İçerikleri

1    MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ORTAK DERSLERİ

 

1.1       LNG101 İngilizce I

AKS: 3

Bu dersinin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanısıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 80-100 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir.Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerektimektedir.

1.2       GEN101 Doğa, Bilim, İnsan I

AKS: 3

Bu derste  bilim insanı olmanın gerekleri, bilimin tanımı, Araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bir araştırma yapmak için hangi evrelerin gerekli olduğu üzerinde durulacaktır. Daha sonra biyoloji biliminin tanımı, temel kavramları, atom ve biyolojik moleküller, enerji ve biyolojik tepkimelerin esası, hücre, DNA, RNA ve protein sentezleri, genetic, biyoçeşitlilik, evrim, İmmunoloji ve sinir bilim temel konuları ele alınacaktır.

1.3       GEN111 Toplum, Bilim, İnsan I

AKS: 3

Bu ders öğrencilere toplumsal bilimin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesini sunmayı amaçlamaktadır. Derste sosyolojik düşünce olgusu, araştırma yöntemleri, Marx-Weber-Durkheim gibi düşünürlerin temel fikirleri, sosyalleşme, gündelik hayatta sosyal etkileşim, suç sosyolojisi, toplumsal tabakalaşma ve sosyal sınıflar, ırk ve etnisite kavramları, aile sosyolojisi, nüfus ve göç hareketleri, çalışma sosyolojisi gibi temel araştırma konuları ele alınacaktır. Türkiye’den ve dünyadan örneklerle desteklenecek kavramsal okumalar ile öğrencilerin soyut düşünceyi güncel vakalar üzerinden incelemesi beklenecektir.

1.4       GEN121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Türkiye'de Toplumsal Değişim I)

AKS: 3

Bu derste Osmanlı İmparatorluğu reform hareketleri detaylıca incelenecek, bu hareketler üzerinde Batı’nın etkisi tartışılacaktır. Yeni Osmanlılar, Jön Türkler, İttihat ve Terakki ve Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan dönem detaylıca incelenecektir.

1.5       GEN131 Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I)

AKS: 3

Bu derste, Türkçenin dünya dilleri içindeki yeri, ait olduğu dil grubu ve Türkçenin güncel sorunları üzerinde durulacaktır. Türkçenin temel kurallarından hareketle kendini yazılı olarak ifade edebilme becerisinin kazandırılması amaçlanacaktır. Ele alınacak temel konular şunlardır: Türkçenin tarihi ve temel kuralları, yazma becerisi, kompozisyon bilgileri, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.

1.6       ENG101 Matematik I

AKS: 5

Sayılar; Kompleks Sayılar, Fonksiyonlar: Tanımı, türleri, özel tanımlı fonksiyonlar; Trigonometri, Hiperbolik Fonksiyonlar, Limit; Süreklilik; Türev; Maksimum Ve Minimum Problemleri; Grafik Çizimleri, Koordinat Sistemleri, Fonksiyonların Diferansiyeli; İntegral Hesap; Belirsiz İntegral Alma Metotları; Belirli İntegral; Alan Hacim Hesaplamaları, eğriler arasındaki alan, yay uzunluğu, ağırlık merkezi ve atalet momentinin bulunması, Matrisler ve Çeşitleri, Matrislerde Rank İşlemi, Determinantlar, Lineer Denklem Sistemleri, Cramer Teoremi.

1.7       ENG111 Fizik I

AKS: 5

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir Boyutta Hareket İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge.

1.8       ENG121 Programlamaya Giriş

AKS: 5

Bilgisayar programlamanın temelleri: sıra, seçim, tekrar, imla, derleme, test etme ve düzeltme, prosedürler, parametreler, dizinler, nesne, yukarıdan aşağı yapılanmış tasarım, açılım ve stil. Bilgisayarların kullanılmasıyla büyük çaplı problemlerin çözümüne ilk adım. Bilgisayar hakkında temel bilgiler. Değişkenler, sabitler, aritmetik işlemler, karşılaştırma işlemleri, Verilen problemin analizi, Algoritmanın oluşturulması, Akış diyagramları; akış diyagramlarında kullanılan semboller, Programlama diline (C,C++,Java,..gibi) giriş, Programlama dilinde kontrol deyimleri, Programlama dilinde döngü deyimleri, Programlama dilinde dizi yapıları,  veri türleri, kontrol deyimleri.

1.9       LNG102 İngilizce II

AKS: 3

Bu dersinin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanısıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 100-120 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir.Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerektimektedir.

1.10    GEN102 Doğa, Bilim, İnsan II

AKS: 3

Bu derste temel nicel ve nitel araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bilim nedir, nitel ve nicel araştırma nedir gibi konulardan sonra alan araştırması, mülakat teknikleri, analiz ve raporlaştırma konuları detaylıca incelenir. Örnek bilimsel araştırmaların da üzerinden geçilir.

1.11    GEN112 Toplum, Bilim, İnsan II

AKS: 3

Bu ders Toplumbilim ve İnsan I dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin sosyolojik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve toplumsal olay ve olguları bu bakış açısından değerlendirebilmelerini hedeflemektedir. Toplumsal cinsiyet, çevre-insan ilişkisi, din ve sekülerleşme, sosyal dışlanma, beden ve sağlık gibi farklı konularda öğrencilerin bilgi sahibi olurken aynı zamanda sosyolojik perspektiften bu konuları analiz etmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’den ve uluslararası alan yazında önde gelen araştırmalar ve teorik okumalardan yararlanılacaktır.

1.12    GEN122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Türkiye'de Toplumsal Değişim II)

AKS: 3

Bu derste Cumhuriyet’in kuruluşundan başlayarak inkılaplar ve Batılaşma hareketleri üzerinden Türk modernleşme ve demokrasi tarihi incelenecektir. Özellikle siyasi partiler, muhalefet ve iktidar partileri arasındaki siyaset dinamikleri ve bunların demokrasiye katkısı, 1960’dan günümüze kadar gelen önemli siyasi partiler ve ideolojileri üzerinde durulacaktır.

1.13    GEN132 Türk Dili II (Edebiyat, Toplum, İnsan II)

AKS: 3

Bu derste, Türkçenin edebî yönü üzerinde durulacaktır. Şiir, bilgilendirici metin ve öyküleyici metinler üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Ele alınacak temel konular şunlardır: Türkçeyi doğru kullanma, mesleki veya meslekdışı metinleri sorunsuz okuyabilme, edebî metinleri okuma, okuduğunu anlama stratejilerini uygulama, dinlediğini anlama stratejilerini kullanabilme, başarılı sözlü anlatım.

1.14    ENG102 Matematik II

AKS: 5

Fonksiyon tanımı ve çeşitleri, mutlak değer fonksiyonları, tam değer fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonlar, işaret fonksiyonları ve grafikleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları, diziler, süreklilik ve limit, türev, diferansiyel ve yaklaşık hesap uygulamaları, integral.

1.15    ENG112 Fizik II

AKS: 5

Elektrik Yükleri ve Coulomb Yasası, Elektrik Alan ve Elektrik Alanda Hareket, Gauss Yasası, Elektrik Potansiyeli, Kondansatörler ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Yasası, İndüksiyon.

1.16    ENG122 Veri Yapıları

AKS: 5

Algoritmaların zaman ve yer kullanımı bakımından analizleri. Inheritance ve soyut sınıflar. İleri lineer olmayan yapılar: Heap, AVL ağaçları, ağaç iteratörleri, çizgeler ve uygulamaları. Koleksiyonları organize etme teknikleri: Sıralama ve karma (merge) algoritmaları. Çizge teorisi ve algoritmaları. En kısa yolu bulma problemi ve algoritmaları.

1.17    LNG201 İngilizce III

AKS: 3

Bu ders öğrencilerin alt orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Bu dersin sonunda öğrenci;  geçmiş zamanda gerçekleşen eylemler hakkında konuşma, boş zaman etkinlikleriyle ilgili konuşma yapma, ilişkiler hakkında konuşma, ilişkilerle ilgili kelimeleri kullanma, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyleri ifade etme, iş ve eğitimle ilgili konuşma,  konuşma anında yapılan eylemlerle ile sürekli olan yapılan eylemleri karşılaştırma, meslekler hakkında konuşma, yapılan eylemlerin sıklıklarını ifade etme,  gelecek planları hakkında konuşma, telefon konuşması yapmayı öğrenir.

1.18    ENG201 Bilgisayar/Yazılım Mühendisliğine Giriş

AKS: 5

Yazılım mühendisliğindeki temel kavramlar, süreç modelleri, analiz ve gereksinimleri belirleme, planlama ve çözümleme, tasarım, test ve bakım.

1.19    ENG211 Mühendislik Ekonomisi

AKS: 3

Ekonomi ve Sorunları, üretim birimi ve amacı, üretim etmenleri, ‘dönem’ kavramı, üretim işlevi ve eş-ürün eğrileri, ölçeğe göre getiriler, azalan verim yasası, uzun-dönem ile ilgili karar verme, kısa dönemde ve uzun dönemde maliyetler, üretim biriminin gelirleri, kar maksimizasyonu ilkesi ve üretim biriminde denge, üretim biriminin ve kesiminin sunu eğrisi, sunu eğrisinin kayması, sunu esneklikleri, tüketici birimi ve amacı, tüketici biriminin dengesi, fayda kavramı, eş-fayda eğrileri, bütçe doğrusu, tüketici davranışlarının eş-fayda eğrileri ve bütçe doğrusu yardımıyla açıklanması, tüketici biriminin istem işlevi, toplam istem eğrisi, istem esneklikleri, fiyat oluşumu ve piyasalar, tam rekabet piyasası, tekel piyasası, eksik rekabet piyasaları, üretim etmenleri piyasaları

1.20    ENG221 Diferensiyel Denklemler

AKS: 5

Diferansiyel denklemlerin temel kavramları, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, sabit katsayılı diferansiyel denklemler, Cauch-Euler denklemleri, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri, lineer denklemlerin lineer sistemlerin çözümüne uygulamaları, lineer denklemlerin kuvvet serileriyle çözümleri, parçalı diferansiyel denklemlere giriş, değişkenlerine ayırma.

1.21    YBS203 Olasılık ve İstatistik

AKS: 5

Verilerin Toplanması ve Betimleyici İstatistik, Kanıtlamalı İstatistik ve Olasılık Modelleri, Yığınlar ve Örnekler. Frekans tabloları ve grafikleri, gruplanmış veriler, Histogramlar, diyagramlar ve dal-yaprak grafikleri. Örnek ortalaması, Örnek ortancası ve Örnek tepe değeri, Örnek varyansıve örnek standart sapması. Örnek yüzdebirlikleri ve kutu grafikleri, Chebyshev eşitsizliği. Normal veri kümeleri, Eşleştirilmiş veri kümeleri ve Örnek korelasyon katsayısı. Örnek Uzay ve Olaylar, Venn Diyagraları ve Olaylar Cebri ve Olasılık aksiyomları. Koşullu Olasılık, Bayes Formülü, Bağımsız Olaylar. Rastlantı Değişkenleri, Rastlantı Değişkeni Türleri, Ortak Dağılımlı Rastlantı Değişkenleri. Rastlantı Değişkenlerinin Beklenen değeri, Beklenen Değerin Özellikleri, Varyansı. Rastlantı Değişkenlerinin Kovaryansı ve Varyansı, Moment Üreten Fonksiyonlar, Chebyshev’s Eşitsizliği ve Zayıf Büyük Sayılar Kanunu. Özel Rastlantı Değişkenleri–Bernoulli ve Binom Rastlantı Değişkenleri. Poisson Rastlantı Değişkeni, Hipergeometrik Rastlantı Değişkeni Düzgün Rastlantı Değişkeni, Normal Rastlantı Değişkeni, Üstel Rastlantı Değişkeni, Normalden Doğan Dağılımlar. Örnekleme İstatistiklerinin Dağılımı–Örnek Ortalaması, Merkezi Limit Teoremi, Örnek Varyansı.

1.22    ENG241 Veri Yapıları ve Algoritmalar (C++)

AKS: 5

C++ ile programlamaya giriş: temel veri tipleri, soyut veri tipleri ve sınıfları, koleksiyon sınıfları. C++’da soyut operatörler ve generic veri tipleri. Veri Yapıları ve kullanımı. Programlama metotları, sıralama, arama algoritmaları ve uygulamaları, saklama, zaman ölçümleri ve analizi. Yığın ve kuyruk yapıları. Ardışık listeler ve uygulamaları. Özyineleme. Ağaç yapıları ve ağaç tarama algoritmaları kod uygulamaları.

1.23    ENG251 Bilgisayar Ağlarına Giriş

AKS: 4

Sayısal iletişimin temelleri, sayısal kodlamalar. Bilgisayar ağ kavramları, Model, standart, protokol kavramları. OSI katmanlarının açıklamaları, Segment, Paket, Çerçeve tanımlamaları. Katmanlar arası iletişim.  Hata sezme yöntemleri.  Ağ topolojileri ,  Adreslemeler  ve dönüşüm.  Ağ cihazlarının görev ve tanımları.  Yönlendirme algoritmaları.   LAN teknolojileri ve temel özellikleri. Yapısal kablolama. WAN teknolojilerine giriş. TCP/IP modeli ve protokol kümesinin temel özellikleri. TCP/IP ve İnternet. Ağ işletim sistemlerine bir bakış. Ağ güvenliği ile ilgili temel bilgiler.

1.24    LNG202 İngilizce IV

AKS: 3

Bu ders öğrencilerin akademik sunum becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaçla, öğrencilere akademik sunum becerilerini geliştirebilmeleri için gerekli bilgiler ve bu becerileri pekiştirebilmeleri için gerekli olan olanaklar sağlanır. Bu dersin sonunda öğrenci; Yeni yaptığı aktiviteler ile ilgili konuşma, kendisine ait bir konuda fikir belirtme, varsayımsal durumlar hakkında konuşma, internet ile ilgili kelimeleri kullanma, başkalarının konuşmalarını aktarma, film türleri ile ilgili kelimeleri kullanma, film tercihlerini anlatmak. rica ve teklifte bulunma, paragraf oluşturmayı öğrenir.

1.25    ENG202 Ayrık Matematik

AKS: 5

Ayrık matematiğin temelleri. Fonksiyonlar. İlişkiler. Kümeler ve basit ispat teknikleri. Boolean cebri. Önermeler mantığı. Sayısal mantık. Elemanter sayı teorisi. Sayma kavramının temelleri.

1.26    ENG222 Nesne Yönelimli Programlama – 1

AKS: 5

Nesne yönelimli programlamaya giriş ve getirdiği yenilikler. .NET kavramının tanıtımı ve platformu, Visual Studio .Net program geliştirme ortamı (C#,ASP.NET,ADO.NET,XML)., C# Programlama Dilinde Değişkenler, Temel Yapı Tipleri, Temel Aritmatik Operatörler, Karar Verme Komutları, Exceptions, Diziler, Enumerations ve Yapılar, Methodlar, Class Yapısı, Windows Forms Uygulamaları.

1.27    ENG232 Algoritma Tasarımı ve Analiz

AKS: 5

1.28   ENG252 Bilgi Sistemlerinde Etik ve Sosyal Kavramlar

AKS: 4

BT tarihi, bilişimde güncel konular bilinci ve etik, etik teoriler ve gizlilik, ağ, güvenlik ve güvenilirlik gibi ilgili problemlere genel bir bakış, denetim, bilgisayar suçları ve fikri mülkiyet.

1.29    ENG321 Web Programlama -1

AKS: 4

Programlama için kullanılan editörler ve program geliştirme ortamları; HTML5 ile sayfa tasarımı; biçimlendirmede stil sayfalarının kullanımı (CSS); dinamik sayfalar oluşturma (javascript); web sunucusu kurulumu; internet programlamada çerez kavramı ve kullanım alanları; internet üzerinden HTTP istek ve yanıtlarının gönderilmesi; internet üzerinden veritabanına bağlanma ve işlemler gerçekleştirme; veri tabanında bulunan bilgileri listeleme, sıralama, değiştirme; eğitim amaçlı dinamik bir internet uygulaması geliştirme.

1.30    ENG331 Veritabanı Sistemleri

AKS: 5

Temel veri tabanı kavramları; veri ve veri modelleri; ilişkisel veri tabanı tasarımı; SQL yapısal sorgulama dili; temel SQL konutları; SQL fonksiyonları; gruplama yapmak; birleştirme; SQL yönetimsel fonksiyonları; çoklu tablo kullanımı; SQL programlama ve function; SQL programlamada transaction ve hata durumları; VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler; veri tabanı yönetim sistemi üzerinde SQL sorguları.

1.31    ENG301 Nesne Yönelimli Programlama – 2

AKS: 5

C# ve Windows Forms Uygulamaları, dinamik yapılar ve veri tabanı bağlantıları, ASP.NET ile web servis uygulamaları.

1.32    LNG302 İngilizce VI

AKS: 3

Bu derste, öğrencilerin mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları beceriler ile donatmak dersin temel amaçtır. Öğrenciler, iş mülakatı, resmi telefon görüşmeleri, iş toplantıları düzenleme, başvuru ve mülakat sonrası takip mektubu yazma ve resmi dil ve kalıpları kullanarak bir bilgiyi sunabilme becerilerini çalışırlar. Öğrenciler aynı zamanda iş hayatında kullanılan kelime ve kavramlarını bu ders ile tanıyabilmektedirler. Bu dersin sonunda öğrenci; kendileri veya diğer insanlar hakkında temel bilgi sağlamak için basit cümleler kurabilecek, basit düzey ve kısa metinleri okuyup ve anlayıp, belirli bilgileri arayabilecek, kendilerini veya başkasını tanımlamak için basit basit cümleler yazabilecek, yavaş ve net bir şekildeki konuşmaları, tanıdık kelimeleri, temel ifadeleri, diyalogları ve konuşmaları dinleyin ve anlayabilecek, bilgi alışverişinde bulunmak için basit diyaloglar kurabileceklerdir.

1.33    ENG332 LİNEER CEBİR

AKS: 5

Doğrusal denklem sistemlerine giriş ve çözüm kümeleri. Eşdeğer doğrusal denklem sistemleri. Pivot elemanlar. Çözüm kümesinin bulunması: Gauss yoketme yöntemi ve geriye doğru yerine koyma metodu. Bir Matrisin basamak formu. Matrisler. Elemanter satır işlemleri. Satır basamak form. Matris cebri. Determinant kavramı ve özellikleri. Kramer kuralı. Bir matrisin tersinin hesabı. Vektör uzayları ve alt uzaylar. Bir matrisin rank’ı ve sıfırlığı. Homojen olmayan bir sistemin çözüm kümesinin tanımlanması. Bir vektör uzayının germe çatısı. Homojen lineer denklem sistemleri. Baz değiştirme. İç çarpım uzayları. Gram-Schmidt işlemi. Özdeğer ve özvektörler. Dikleştirme İnceleme ve problemler.

1.34    LNG401 İngilizce VII

AKS: 3

Bu ders,  öğrencilerin akademik ve post-akademik kariyerinde başarılı yazarlar olmak için ihtiyaç duydukları yazma becerilerini geliştirmelerini sağlar. Aynı zamanda, öğrencilere bilgi uygulamaları, metinler ve teknolojilerin akademik ve mesleki araştırmaları için yararlı olan bir dizi araştırma yöntemini tanımalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersin amacı yayın için yeterince profesyonel materyal üretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci; karmaşık cümle yapılarını anlayabilir haber, gazete ve dergileri akıcı bir biçimde okuyabilir, mesleği ve/veya profesyonel yaptığı iş ile ilgili olarak rahatlıkla kendini ifade edebilir, akademik metinler yazabilir, üst düzey çalışmalar yapabilir, herhangi bir konuda hazırlıksız konuşabilir.

1.35    ENG431 Mobil Uygulama Geliştirme – 1

AKS: 4

Mobil programlamaya ilişkin temel kavramlar, mobil işletim sistemleri, farklı tasarım yapıları, donanım bileşenleri, mobil uygulama geliştirme araçları, sensörler, emülatörler, ses, resim ve video gibi medya araçlarını kullanma, harita servisleri, görsel bileşenler, kullanıcı arayüzü ve kontroller, hafıza yönetimi, sekmeler, araçlar, tablo görünümleri, web görünümleri, veritabanı kullanımı, web servis, mobil tabanlı oyun geliştirme

1.36    ENG451 Mühendislik Sistemlerinde Proje Yönetimi

AKS: 5

Başlatma ve kapsam tanımı, yazılım proje planlama süreci, teslimleri, çaba, zamanlama ve maliyet tahmini, kaynak tahsisi, risk yönetimi, kalite yönetimi, proje planlama ve tahmin araçları. Yazılım projelerinin yönetilmesi (tedarikçi ve taşeron sözleşme yönetimi, ölçüm sürecinin uygulanması, izleme ve kontrol süreci, raporlama), gözden geçirme ve değerlendirme, projenin bitirilmesi.

1.37    ENG441 Bilişimde Güvenlik – 1

AKS: 4

Bilgi Sistemleri türleri, Donanım mimarileri, İşletim Sistemleri, Bilgi İşlem Merkezleri, Güvenlik saldırıları, Tehditler, Zafiyetler, Bilgi sisteminin güvenlik açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi, Denetim ve Yetkilendirme, Sızma sınamaları, Bilgi sistemine girme, veri çalma, veri silme ve veri değiştirme, Fiziksel güvenlik, Güvenlik denetimi, Güvenlik politikaları.

1.38    LNG402 İngilizce VIII

AKS: 3

Bu derste, öğrencilerin B2 ve üzeri bir seviyede olması beklenir. Bu seviyedeki öğrenciler derse aktif olarak dahil edilir. Bu dönem süresinde kelimeler advanced düzeyde olup, cümle yapıları katmanlı olarak yazılmaya ve özellikle konuşulmaya başlar. Bu dersin sonunda öğrenci; ileri seviyede sunum yapabilecek, görsel yabancı basını takip edebilecek bir düzeye gelecek, farklı aksanları anlayabilecek, resmi konuşma ve yazma dilinin yanı sıra, sokakta kullanılan yapılara da hâkim olabilecek, toplantı veya etkinlikler sırasında uzun süre konuşabileceği içerik hazırlayıp konuşabileceklerdir.

1.39    ENG428 Bitirme Projesi

AKS: 5

2    PROGRAM DERSLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI

ENG303 Kurumsal Bilgi Yönetimi

AKS: 5

Bilgi ve Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi Modelleri, Bilgi Yönetiminin Örgütsel Etkileri, Kurumsal Zeka ve Öğrenen Organizasyonlar, Bilgi Yönetimi ve Performans Yönetimi,  Bilginin Korunması, Etik ve Mevzuat, Bilgi Yönetimi Sistemleri, Karar Destek Sistemleri,  Yapay Zeka ve Bilgi Tabanlı Sistemleri, E-Ticaret,  Fikri Haklar Yönetimi, Büyük Veri ve Veri Madenciliği, Bilgi Yönetiminin Geleceği

ENG305 Muhasebe ve Finans

AKS: 6

Bu derste, muhasebenin teorisi ve pratiği, finansal raporlama, genel muhasebe işlemleri, finansal tablolar, duran ve dönen varlıklar, borçlar, gelirler ve harcamaların muhasebeleştirilmesi , finansal muhasebe konularının temel kullanımları gibi konular ele alınmaktadır.

ENG307 Bilişim Hukuku

AKS: 5

Bilişim, İnternet ve Hukuk, İnsan Hakları ve Kişisel Verilerin Korunması, Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması, Bilişim Alanında Suçlar ve Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve El Koyma Tedbiri, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi, E-Ticaret, Bilişim Ortamında Fikrî ve Sınai Haklar.

ENG352 Sosyal Medya ve Web Analizi

AKS: 5

Sosyal Ağ Analizi Kavramları (düğümler, ilişkiler, komşuluk matrisleri, düğüm dereceleri v.b.); Rastsal Ağ Modelleri; Ağ Merkezliği (Network Centrality); Ağ Prestiji (Network Prestije); Sanal Topluluk Kavramları (sanal topluluk yapıları, sanal topluluklarda kümeleme v.b.); Küçük Dünya Network Modelleri; Sanal Ortamda Görüş Oluşumu, Koordinasyonu ve İşbirliği (opinion formation, coordination and cooperation), Sosyal Ağ Analizinin Uygulamaları; Günümüzdeki Sosyal Medya Ağları (Online Social Networks)

ENG372 Karar Destek Sistemleri

AKS: 4

Rasyonel karar verme ve uygun bilgi desteği, karar destek sistemlerinin (KDS) bileşenleri: veri, bilgi, veri tabanları, veri tabanı yönetim sistemleri, bilgi tabanları, veri ambarları, kural/model tabanları, uzman sistem mekanizmaları ve belirsizlik faktörleri, sistem dinamikleri ve benzetişim, grup KDS, yönetici bilgi sistemleri, kullanıcı arayüz bileşenleri, KDS tasarımı, uygulaması ve değerlendirmesi.

ENG481 Yönetim ve Organizasyon

AKS: 4

Yönetimin tanımı ve yöneticilik hakkında temel bilgiler, yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar, yönetimin tarihi geçmişi, yönetim kuramları

ENG491 İktisadi Analiz ve İşletme Ekonomisi

AKS: 5

ENG411 İnsan Bilgisayar Etkileşimi

AKS: 4

İnsan bilgisayar etkileşiminin ilkeleri. Etkileşimli bilgisayar sistemlerinin öğeleri, pencereler ve giriş aygıtları. Pencere sistemleri ve söyleşi yönetimi. Etkileşimli sistemlerde söyleşi tasarımı. Psikolojik, fizyolojik, dilbilimsel ve algısal faktörler. Çeşitli etkileşim tekniklerinin getiri ve götürüleri, komut dili sözdizimi ve veri sunumu. Tasarım yöntem bilimi ve esasları.

ENG414 E-Ticaret Sistemleri

AKS: 5

Elektronik ticaretin iş dünyasındaki önemi ve teknolojik alt yapısı, Internet, intranet, extranet, iş modelleri, güvenlik,  kimlik denetimi, gizlilik, elektronik ödeme sistemleri, elektronik ticaret servisleri ve ilişkili diğer e-ticaret konu ve teknolojileri, uygun iş modellerinin geliştirilmesi, örgütsel zorluklar ve olası çözümleri.

ENG416 BT Innovasyon ve Girişimcilik

AKS: 5

Bilgi teknolojilerinde iş idaresinin temellerine ek olarak bu ders hedef belirleme, ekip kurma, bilgi sermayesi, müşteri projeleri ve iş yönetimi için paradigmalar, stratejiler ve yöntemler.

ENG442 Bilişimde Güvenlik – 2

AKS: 4

Bilgi güvenliği nedir? Bilgi güvenliği servisleri, sorumluluk, erişim denetimi, inkar edememe, Güvenliğe saldırıları, Şifreleme teknikleri, İleri şifreleme teknikleri standardı temel yapıları 128, 192, 256 bit blok ve anahtar. Anahtar dağıtımı, kimlik kanıtlama, Açık Anahtar Şifreleme, Asimetrik, şifreleme ve şifre çözme için bir açık ve bir gizli anahtar çiftinin oluşturulması, RSA algoritması, Anahtar Dağıtımı, Açık anahtarların dağıtımı, Açık Anahtar Otoriteleri, İşletim sistemleri ve ağ güvenliği. Bilgi güvenliği politikaları.

EN262 İşletme Yönetimi

AKS: 4

Bilimsel yaklaşım, işletme yönetiminde temel kavramlar, karar ve karar verme süreci, planlama, organizasyon yapısı, klasik yönetim, davranışsal (neo-klasik) yönetim, modern organizasyon teorisi, sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve tanımlar, klasik , neoklasik ve modern yönetim teorileri ile yönetimin fonksiyonları ve yönetim süreçleri.

EN272 Davranış Bilimleri

AKS: 4

Davranış kavramı, davranış bilimi, davranış bilimlerinde metot, insan ihtiyaçları, sosyal statüde davranışın yeri, kültür ve davranış ilişkisi, kişilik ve davranış ilişkisi, güdüler, tutumlar, algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, değerler, inançlar, kültür, duygular ve gruplar, motivasyon.

EN382 Pazarlama Yönetimi

AKS: 4

Pazarlama yönetimi dersi kapsamında pazarlama sisteminin içinde bulunduğu çevre ile ilişkisi, pazarlama kavramının açıklanması, pazarlama birimleri ve işleyişleri, pazarlama stratejileri ve planlama, pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemleri, tüketici davranışı, ürün, dağıtım, tutundurma ve fiyatlandırma stratejileri, farklı sektörlerde ve farklı ekonomik koşullarda gereken rekabetçi pazarlama stratejileri.

EN394 Yöneylem Araştırması:

AKS: 4

Yöneylem Araştırması biliminin tarihçesi ve gelişimi, deterministik ve probabilistik modeller, model kurma ve problem çözme sanatı, matematik programlamada doğrusal programlamanın yeri, doğrusal karar modelleri, doğrusal karar modellerinin kurulumuna yönelik çalışmalar, doğrusal programlama modellerinin çözümü, grafik, cebirsel, simpleks yöntemler, revised simpleks yöntem, doğrusal programlama modellerinin çözümüne ilişkin bilgisayar yazılımları ve kullanılması, dualite ve dual simpleks yöntem, duyarlılık analizleri, ulaştırma modelleri atama modelleri, ağ modelleri.

EN492 İş Dünyasında Yapay Zeka Uygulamaları

AKS: 5

Pazarlamada Yapay Zeka, Bankacılıkta Yapay Zeka, Finansta Yapay Zeka, Tarımda Yapay Zeka, Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka, Oyunlarda Yapay Zeka, Uzayda Yapay Zeka, Arabalarda Yapay Zeka, Sohbet Robotlarında Yapay Zeka, Yaratıcılıkta - Sanatta Yapay Zeka

EN418 Stratejik Yönetim

AKS: 5

Stratejik yönetimin temel konuları, stratejik karar verme, dış çevre ve endüstri analizi, iç çevre analizi, durum analizi ve iş stratejisi, kurumsal ve fonksiyonel stratejiler, strateji oluşturma, stratejilerin uygulanması, değerlendirme ve kontrol, ve insan kaynağının yönetilmesi gibi konuların incelenmesi ve iş stratejisi simulasyonunun uygulanması.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Netkent’e sınavsız kayıt yaptırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri
1- İşletmenin farklı temel fonksiyonlarıyla ilgili kavram ve teorileri, ilgili süreç problemlerini analiz etmek ve çözmek için kullanmak.

2- İşletmenin yöneticileri olarak, uygun analitik ve nicel teknikleri kullanarak kararlar almak.

3- İşletme ile ilgili problemleri değerlendirmeye ve çözmeye yarayacak gerekli kaynakların nasıl elde edileceğine dair araştırma becerilerine sahip olmak

4- Bilgi teknolojileri uygulamalarını uyarlarken, ilişkili olduğu çevresel, sosyal ve etik kurallar konusunda farkındalık göstermek

5- İşletme, yönetim ve bilişim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek için, yabancı bir dil kullanmak ve dünyanın her yanından meslektaşlarla sözlü ve yazılı iletişim kurmak.

6- İş çevresinde ve proje yönetiminde gerekli olan, takım çalışması ve liderlik becerilerini göstermek.

7- Bilgi teknolojileri uygulamalarında, -sosyal ve teknik alanları birleştirebilecek disiplinlerarası çalışmalar için- operasyonel verimliliği artıracak, yaratıcılığı ve yeniliği geliştirecek stratejiler üretmek ve analiz etmek.

8- İş gereksinimlerine uygun yazılım, donanım, altyapı, veritabanı ve iletişim gereksinimlerini belirlemek, gereken birleşenleri tasarlamak, seçimini yapmak, sistemini yönetmek.

9- Bir bilişim sistemi projesi için proje planı oluşturmak, gerekli ihtiyaçları analiz edip, dökümante etmek, sisteme ait veri tabanın analiz, tasarım ve implementasyon aşamalarındaki süreçlere hakim olup, teknik ve yönetsel katkı verip ve sorumluluk alabilmek, etkin yönetebilmek.

10- Programlama ve veritabanı mantığını bilmek ve güncel bir programlama dili kullanabilmek.

11- Kurumsal bilişim sistemlerinin yönetsel/fonksiyonel uygulamalarına hakim olmak. Kurumsal yazılım türleri, yazılım seçimi ve satın alma kararı ile ilgili bilgi sahibi olmak, yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek.

Öğrenim Ücretleri

Üniversite İşbirlikleri

Ön Başvuru için Tıkla

Kayıt için Tıkla