Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
Dekanlar
Prof.Dr. Özay Oral
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Özay Oral ilk, orta ve lise öğrenimini Kıbrıs'ta tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden birincilikle mezun olan Oral, aynı Üniversite’de Master ve Doktora derecelerini aldıktan sonra, Doçent ve Profesör olmuştur. Akademik hayatında bilime yaptığı üstün katkılarından dolayı kendisine TÜBİTAK Teşvik ve Bilim Ödülleri verilmiştir.

Prof. Oral, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde üç yıl süre ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yaptıktan sonra aynı Üniversite'de iki yıl Rektör Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Beş yıllık idari görevi sırasında ODTÜ'nün bilim ve teknolojide birçok araştırmaların başlatılmasında oldukça önemli katkıları olmuştur.

Bilim alanındaki başarılarını, ABD'nin en prestijli üniversitelerinden University of California, Berkeley'de üç yıl süreyle yürüttüğü araştırma-eğitim etkinliğiyle ve kontrol konusunda davet üzerine bir yıl için gittiği University of Manchester'daki üst düzey araştırmalarıyla uluslararası boyuta taşımış, NATO Agard Panelinde beş yıl boyunca Türkiye'yi üst düzeyde temsil etmiştir.

1985-1992 yılları arasında Türkiye'nin ilk Vakıf Üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi'nin Kurucu Provost Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ile Fen Bilimleri Fakülteleri Kurucu Dekanı görevlerini yürüten Prof. Dr. Özay Oral’ın yedi yıl süre içerisinde Bilkent Üniversitesi'nin Türkiye ve Dünya'nın önde gelen Üniversiteleri içerisinde yer almasında oldukça önemli katkıları olmuştur.

1992'de Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Oral, 2003 yılına kadar süren bu görevinde Üniversite'nin, dünyanın önde gelen ilk 600 Üniversitesi içerisinde yer almasını sağlamıştır.

ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Mühendislik eğitimine yapmış olduğu bilimsel ve yönetsel katkılarından dolayı, dünya mühendisliğinde en üstün paye olarak kabul edilen IEEE Fellow Payesi 1995 yılında Prof. Oral'a verilmiştir.

Eylül 2003 tarihinden itibaren 13 yıl süreyle Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Özay Oral, KKTC’ de çeşitli Üniversitelerde danışmanlık yapmıştır.

Prof.Dr. Mehmet Hulusi Demir
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Hulusi Demir ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümü´nden mezun olduktan sonra, Berlin Teknik Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Fakültesi´nde D.A.A.D burslu öğrencisi olarak bir yıl çeşitli ders ve seminerler almıştır. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi´nde “Üretim Yönetimi” alanında Yüksek Lisans yapmıştır.

Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Teknik Bilimler Kürsüsünde doktora çalışmalarını tamamlayarak “Bilim Doktoru”, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi´nde “Üretim Yönetimi” alanında doktora çalışmalarını tamamlayarak “İşletme Doktoru” unvanlarını almıştır.

“İşletme Ekonomisi” bilim dalında Doçent olmuş, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim dalında profesörlüğe atanmıştır.

Berlin Teknik Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Fakültesi ile Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley) Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Bölümü´nde “Misafir Araştırmacı-Bilim Adamı” olarak bulunmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı ile Rektörlüğe bağlı ATMER ve BİMER´in yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmüştür.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi ve Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri veren Prof. Dr. Mehmet Hulusi Demir´in İşletme Ekonomisi, Üretim/İşlemler Yönetimi ve Yöneylem Araştırması alanlarında çok sayıda kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Prof.Dr. Orhan Şener
Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Orhan Şener Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra, New York Syracuse Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Harvard Üniversitesi Araştırma Bursu ile Uluslararası vergileme üzerine çalışmalarda bulundu. Doktorasını Uludağ Üniversitesi’nde Maliye alanında tamamladı.

Prof. Dr. Şener, Uludağ Üniversitesi’nden doçent, Marmara Üniversitesi’nden profesör ünvanlarını aldı. 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi’nde Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görev alan Prof. Dr. Şener'e, 2018 yılında yine aynı üniversite tarafından profesörlerin üniversite ile akademik bağlarının süresiz devam etmesini sağlayan “Emeritus Profesörlük” ünvanı verildi.

Economics for Lawyers, Public Finance for Lawyers ve Ekonominin temel ilkeleri dersleri vermektedir. Teori ve uygulamada din hizmetlerinin finansmanı, AB uygulamaları doğrultusunda Türkiye için bir Kamu Ekonomisi Reformu konularında projeler yürütmektedir.

Prof. Dr. Şener’in Kamu Ekonomisi, Siyasal Maliye, Uluslararası Vergileme, Sanat Ekonomisi, Public Choice, Müze Ekonomisi alanlarında ulusal ve uluslararası çeşitli akademik çalışmaları bulunmaktadır. Uluslararası Maliye Enstitüsü, Ulusal Maliye Enstitüsü üyesidir.