Netkent Üniversitesi

Net Tercih Burs Programı Başladı


“NET TERCİH LİSANS EĞİTİMİ BURSU”

 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Bölümlerine, Türkiye'nin, KKTC’nin ve Türk Dünyasının donanımlı işgücüne katkı sağlamak amacı ve dünyadaki gelişmelere açık, alanlarında küresel düzeyde rekabet edecek bilgiye sahip mezunlar yetiştirme hedefimiz için,

 “NET TERCİH LİSANS BURS PROGRAMI” kapsamında öğrenci alınacaktır.

Bu kapsamda seçilecek öğrenciler, 2020-2021 Akademik yılı güz döneminde 4 yıllık lisans eğitimleri için Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin

a-  İşletme,

b- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,

c- Ekonomi ve Finans lisans programlarına %100 burslu(tam burslu), %75 burslu, %50 burslu veya %25 burslu olarak kabul edilecekler ve bursları 4 yıllık eğitim hayatları sürecinde devam edecektir.

 

ü  Net Tercih Lisans Burs Programı kapsamında eğitimlerine başlayan öğrenciler, Lisans mezuniyetleri sonrası talepleri halinde yine en az aynı burs oranına sahip olarak Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Yüksek Lisans programlarında Yüksek Lisans eğitimi alma hakkına sahip olacaklardır.

 

ü  Net Tercih Lisans Bursu kapsamındaki eğitimlerin dili Türkçedir.

 

ü  Net Tercih Lisans Bursu kapsamında kabul edilerek kayıtları yapılan öğrencilerin  fakülte değiştirme hakları bulunmaz.

 

ü  Net Tercih Lisans Bursu kapsamındaki alınan burs oranları Üniversitenin halen uyguladığı diğer burslar ile birleştirilemez.

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

Net Tercih Lisans Bursu için;

a- İlk kez bu yıl YKS ile örgün, açık veya uzaktan eğitim yöntemleri kapsamında bir Yüksek Öğretim Kurumuna yerleşecekler,

b- Halen örgün, açık veya uzaktan eğitim yöntemleri kapsamında bir Yüksek Öğretim Kurumunun lisans programına kayıtlı öğrenciler,

c- Örgün, açık veya uzaktan eğitim yöntemleri kapsamında bir lisans programından mezun olanlar, sınavsız ikinci üniversite kavramına uygun olarak programa başvurabilirler.

 

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

1. Net Tercih Eğitim Lisans Burs Programına müracaat etmek isteyen öğrenciler, istenen belgeleri başvuru formuna ekleyerek nettercih.org internet adresi üzerinden Üniversite Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvuracaklardır.

2. Başvurular 19.08.2020 – 18.09.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

3. Tüm başvurular yalnızca nettercih.org internet adresi üzerinden kabul edilecektir. Telefon veya mail ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

4. Adaylardan başvurularında;
a. Kimlik Numarası veya Pasaport numarası,

b. Doğum tarihi ve yeri
c. İletişim bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta adresleri, ikametgah bilgisi,)
ç. Mezun oldukları veya halen eğitimlerini sürdürdükleri Üniversite ve bölüm

d. Üniversitemizde Lisans eğitimi almak istedikleri bölüm,

e. Özgeçmişleri (mezun oldukları tüm eğitim kurumları, sertifikaları, üye oldukları dernek ve öğrenci kulüpleri, yabancı diller ve seviyeleri, aldıkları ödüller ve hobilerini kapsayan) ve mesleki - kişisel hedeflerini anlattıkları 500 kelimeyi aşmayacak bir metin veya 120 saniyeyi aşmayacak youtube’a yüklenmiş olan bir video linki (Başlık olarak “Netkent Net Tercih Ad-Soyad” yazılacak biçimde) talep edilmektedir.

5. Adayların başvurularının geçerli olması için E.3 maddesinde yer alan bilgilerini eksiksiz olarak nettercih.org internet adresine göndermeleri gerekmektedir.


6. Net Tercih Eğitim Bursu kapsamındaki sorularınız için nettercih@netkent.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

7. Adaylardan 20.08.2020 -21.09.2020 tarihleri arasında ek belge talep edilebilir.

8. Burs hakkı kazanacak öğrenciler ve burs oranları, seçici kurul tarafından 24.08.2020 - 21.09.2020 tarihleri arasında  belirleneceklerdir.

 

9. İlk kez bu yıl YKS ile örgün, açık veya uzaktan eğitim yöntemleri kapsamında bir Yüksek Öğretim Kurumuna yerleşeceklerin, ikinci Üniversite kapsamında  Üniversitemize yaptıracakları kesin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi  için YKS ile yerleştikleri Yüksek Öğretim Kurumundan alacakları belgeyi 24.08.2020- 21.09.2020 tarihleri arasında Üniversitemize sunmaları gerekmektedir.

 

10. İnceleme Komisyonu, öğrencilerin burs taleplerini ve bu taleplere dayanak teşkil eden belge ve bilgileri de inceleyerek belgeleri uygun olan başvuruları değerlendirilmek ve puanlanmak üzere, başvuranların kimliklerini gizli tutarak Burs Değerlendirme Komisyonuna bildirir.

11. Burs Değerlendirme Komisyonu kendisine kimliği belli olmadan iletilen başvuruları değerlendirme kriterlerine göre puanlandırır.

 

12. Burs hakkı kazanan öğrencilere kazandıkları burs oranı en geç 28.09.20 tarihine kadar bildirilecektir.

 

13. Net Tercih Eğitim Bursu hakkı kazanan öğrencilerin burstan faydalanabilmeleri için, üniversite tarafından kendilerine yapılacak bildirim sonrası en geç 7 gün içinde kesin kayıtlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.