T.C. Yargıtay Başkanlığı’ndan Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’ne Gönderilen Bilgilendirme Yazısı

T.C. Yargıtay Başkanlığı’ndan Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’ne Gönderilen “Hakimlerin Sosyal Medya Kullanmasına İlişkin Bağlayıcı Olmayan Kurallar” Kitabı Hakkında Bilgilendirme:

Sosyal medyanın yargı mensupları tarafından kullanılmasına ilişkin endişelerin uluslararası alanda yoğunlaşması küresel yargı sistemini bu konuda önlem almaya zorladı. 2018’de Birleşmiş Milletler çatısı altında “Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı” oluşturuldu.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından oluşturulan Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı bu çerçevede bir dizi çalışma başlattı. Hemen ardından da “Hakimlerin Sosyal Medya Kullanmasına İlişkin Bağlayıcı Olmayan Kurallar” oluşturuldu.

Hakimlerin sosyal medya uygulamalarını kullanmalarının yaratacağı risk ve fırsatları ele alan bu kurallar daha sonra bir kılavuz haline getirilerek yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı da Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım’ın editörlüğünde bu kılavuzu Türkçeye çevirtti.

Yargıtay Türkçeye çevrilen bu kılavuzu daha sonra bir kapak yazısıyla, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile beraber tüm Türkiye ve KKTC üniversiteleri hukuk fakültelerine gönderdi. Yargıtay Başkanı adına, Genel Sekreter Fevzi Yıldırım imzasıyla yollanan yazıda “Türkçeye çevrilen bu rehber, dekanlığınıza, kütüphanenize ve etik dersi veren öğretim görevlilerine teslim edilmek üzere yazımızla birlikte ekte gönderilmiştir” denildi.

Yazıda ayrıca, “Demokratik toplumlarda yüksek mahkemeler, evrensel düzeyde kabul edilen en ileri adalet standartlarını uygulamalı, bu amaçla adalet politikalarına katkı sağlayarak gerektiğinde yol gösterici olmalıdır. Evrensel hukuk kültürünün yüksek mahkemelere yüklemiş olduğu bu yol gösterici olma sorumluluğunun bir gereği olarak 2016 yılında ‘Yargıtay Etik Şeffaflık ve Güven Projesi’ hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur” cümlesine yer verildi.

Kitaba elektronik ortamda, 
https://www.yargitay.gov.tr./documents/ek1-1615980710.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.