Netkent Üniversitesi

Güvenlik ve Gizlilik

12) 333 8910

Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi olarak; öğrencilerimiz, velilerimiz, takipçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin yasal mevzuat ve özellikle 32/2014 sayılı Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası'na uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin hak ihlaline uğramamaları ve bilgilendirilmeleri temel prensibimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; öğrencilerimize, velilerimize, takipçilerimize, çalışanlarımıza ve internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden tüm bireylere ait tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi tarafından belirlenen kural ve prensiplere göre gerçekleştirilmektedir.

Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi tarafından kişisel veriler, hedefe yönelik hizmet verme, pazarlama ve satış kapasitesini geliştirme ve ulaşılan kişi sayısını arttırma amacıyla işlenmektedir.

Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi tarafından kişisel veriler, kural olarak, hiçbir üçüncü kişi veya kuruma aktarılmayacaktır. Sadece öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alması gayesiyle kurumsal iş birliği yapmış olduğumuz şirket ve kurumlara, verileri işleme amaçlarıyla aynı amaçlar kapsamında aktarılabilir.

Kişisel veriler, tarafınızca verilerin paylaşılmasından önce tarafınızdan alınan, verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin açık onay kapsamında işlenmekte olup Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi tarafından elde edilen verilerin tamamı gizli tutulmakta, ifşa edilmemektedir. Elde edilen kişisel veriler ürün veri tabanının korunduğu sistemle korunmaktadır. Bu veriler ancak tarafınızca değiştirilebilir nitelikte olup hiçbir üçüncü kişinin verilere ulaşması ve değiştirmesi teknik anlamda mümkün değildir.

Tarafınızca yapılacak yazılı talep doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiyse bu işlemlere ilişkin teknik ve hukuki bilginin tarafınıza iletilmesi, kişisel verilerinizin işlenme amacının öğrenilmesi ve verilerin bu amaca uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi aktarılması, şayet aktarıldıysa kişisel verilerinizin aktarıldığı yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü gerçek ve tüzel kişilerinin bilgilerinin paylaşılması, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bu eksiklik veya yanlışlığın giderilmesini talep etme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerdeki eksikliklerin/yanlışlıkların giderilmesini veya verilerin silinmesini/yok edilmesini verilerin aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişiden talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine ortaya çıkabilecek bir sonuca itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle doğacak zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Ön Başvuru için Tıkla

Kayıt için Tıkla